Ts 7039 – Sakatat Satışı Yapan Yerler Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi – (Hyb Belgesi)

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Ts 7039 – Sakatat Satışı Yapan Yerler Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi – (Hyb Belgesi)

TS 7039, “Sakatat Satışı Yapan Yerler – Genel İşletme Kuralları” standardıdır. Bu standard, sakatat satışı yapan işletmelerin genel işletme kurallarını belirlemektedir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB Belgesi), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, belirli bir hizmetin uluslararası standartlara uygun olarak verildiğini göstermektedir.

Sakatat satışı yapan yerler için TSE HYB Belgesi, işletmenin standartlara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini göstermektedir. Bu belge, müşterilerin sağlık ve güvenlik açısından korunmasını sağlamak için gereklidir.

Sakatat satışı yapan yerlerin TSE HYB Belgesi alabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler, işletmenin hijyen koşullarını, personel eğitimini, sakatatların uygun şekilde işlenmesini ve depolanmasını, müşteri ilişkilerini ve diğer işletme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bu belgeyi almak isteyen işletmeler, TSE tarafından belirlenen prosedürleri izlemeli ve gerekli belgeleri sağlamalıdır. TSE tarafından yapılan incelemeler sonucunda, işletme kriterleri karşıladığı takdirde TSE HYB Belgesi verilir.

Standardın Temel Gereksinimleri Nelerdir?

TS 7039 standardı, sakatat satışı yapan işletmelerin genel işletme kurallarını belirlemektedir. Standardın temel gereksinimleri şunlardır:

 • Hijyen kurallarına uygunluk: Sakatat satışı yapan işletmelerin hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermesi gerekmektedir. İşletmeler, sakatatların işlenmesi, depolanması, taşınması ve satışı sırasında hijyen kurallarına uygun hareket etmelidirler.
 • Personel eğitimi: İşletmelerin çalışanlarına hijyen kuralları, gıda güvenliği ve sakatat işleme teknikleri gibi konularda eğitim vermesi gerekmektedir.
 • Sakatat işleme ve depolama: İşletmelerin sakatatları uygun şekilde işlemesi ve depolaması gerekmektedir. Sakatatlar, belirli sıcaklık ve nem koşullarında depolanmalıdır.
 • Etiketleme ve ambalajlama: İşletmelerin sakatatları uygun şekilde etiketlemesi ve ambalajlaması gerekmektedir. Etiketlerde, sakatatın türü, üretim ve son tüketim tarihi gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.
 • Müşteri ilişkileri: İşletmelerin müşteri ilişkilerine özen göstermesi gerekmektedir. Müşterilere sağlık ve güvenlik konularında bilgi verilmeli, soruları cevaplandırılmalı ve gerektiğinde yardımcı olunmalıdır.

Bu temel gereksinimler, TS 7039 standardının işletmeler tarafından uygulanması gereken önemli kurallarını kapsamaktadır.

Belge Alınma Süreci Nasıldır?

TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösteren sakatat satışı yapan işletmeler, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB Belgesi) almak için başvuruda bulunabilirler. HYB Belgesi alınma süreci şu adımları içermektedir:

 • Başvuru: İşletme, TSE’ye HYB Belgesi almak için başvuruda bulunur. Başvuru, TSE’nin web sitesinden online olarak ya da TSE ofislerinden fiziksel olarak yapılabilmektedir.
 • Belgelendirme incelemesi: TSE, başvuruyu aldıktan sonra işletmenin uygunluk değerlendirmesi yapar. Bu aşamada, işletmenin mevcut durumu, personel sayısı, sakatat türleri, hijyen koşulları ve diğer kriterler değerlendirilir.
 • Belgelendirme denetimi: TSE, uygunluk değerlendirmesinin ardından işletmeyi ziyaret eder ve belgelendirme denetimi yapar. Bu denetim, işletmenin hijyen kurallarına uygunluğunu, personel eğitimini, sakatat işleme ve depolama yöntemlerini, etiketleme ve ambalajlama prosedürlerini ve müşteri ilişkilerini değerlendirir.
 • Denetim raporu: Denetim sonucunda, TSE denetim raporu hazırlar ve işletmeye sunar. Rapor, işletmenin mevcut durumunu ve belgelendirme süreci hakkında bilgi verir.
 • Belgelendirme kararı: TSE, denetim raporunu değerlendirdikten sonra belgelendirme kararı verir. İşletmenin TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilirse, HYB Belgesi verilir.

HYB Belgesi almak için işletmelerin TS 7039 standardındaki gereklilikleri yerine getirmesi ve TSE tarafından yapılan incelemeleri başarılı bir şekilde geçmesi gerekmektedir. Belge, işletmelerin hijyen, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti açısından üst düzey standartlarını belgeler ve müşteriler için güvenilir bir işletme olduğunu gösterir.

Standardın Dökümantasyon Koşulları Nelerdir?

TS 7039 standardı, sakatat satışı yapan işletmelerin genel işletme kurallarını belirlemektedir. Standardın dökümantasyon koşulları şu şekildedir:

 • Kalite yönetim sistemi belgesi: İşletmelerin TS 7039 standardına uygun olarak faaliyet göstermek için bir kalite yönetim sistemi kurmaları gerekmektedir. Bu sistemi belgelemek için, işletmeler ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi gibi belgelere sahip olmalıdır.
 • Prosedürler: İşletmelerin, sakatat satışı yaparken uyguladığı prosedürleri belgelemesi gerekmektedir. Bu prosedürler, sakatatların işlenmesi, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve satışı gibi süreçleri kapsamalıdır.
 • Kayıtlar: İşletmelerin, sakatat satışı sırasında yaptığı işlemleri kaydetmesi gerekmektedir. Bu kayıtlar, sakatat türleri, tedarikçiler, üretim tarihleri, son tüketim tarihleri, depolama koşulları ve satış bilgileri gibi bilgileri içermelidir.
 • Personel eğitimleri: İşletmelerin çalışanlarına verdiği hijyen kuralları, gıda güvenliği ve sakatat işleme teknikleri gibi eğitimleri belgelemesi gerekmektedir. Bu eğitimler, işletmenin personelinin yeterliliğini belgelemek için önemlidir.
 • Denetim raporları: İşletmelerin, TS 7039 standardına uygun olarak yapılan denetimlerin raporlarını kaydetmesi gerekmektedir. Bu raporlar, işletmenin uygunluğu ve belgelendirme süreci hakkında bilgi verir.

TS 7039 standardındaki dökümantasyon koşulları, işletmelerin sakatat satışı sırasında uyguladıkları prosedürleri ve işlemleri belgelemelerini gerektirir. Bu belgeler, işletmenin hijyen, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti açısından üst düzey standartlarını belgeler ve müşteriler için güvenilir bir işletme olduğunu gösterir.

Maliyeti Nedir?

TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösteren sakatat satışı yapan işletmeler, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB Belgesi) almak için belgelendirme ücreti ödemeleri gerekmektedir. Ancak, belgelendirme ücretleri işletmenin büyüklüğüne, üretim kapasitesine ve belgelendirme kapsamına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, belgelendirme denetimi yapılacak olan yerin konumu ve belgelendirme kuruluşunun hizmetleri de belgelendirme maliyetini etkileyebilir.

Belgelendirme ücreti, TSE tarafından belirlenmektedir. Ücretler, belgelendirme kapsamı, işletmenin büyüklüğü, işletmenin üretim kapasitesi ve denetim yapılacak yerin konumuna göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, TSE tarafından belirlenen belgelendirme kuruluşunun hizmetleri de ücretleri etkileyebilir.

İşletmelerin belgelendirme ücretleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, TSE’nin web sitesinde yer alan belgelendirme ücretleri sayfasına başvurulması gerekmektedir. İşletmeler, belgelendirme ücretlerini karşılayarak HYB Belgesi alabilirler. HYB Belgesi almak, işletmenin müşterilerine güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunu gösterir ve işletmenin itibarını artırır.

Belge Süresi Ve Yenilenmesi Nasıldır?

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB Belgesi), sakatat satışı yapan işletmelerin TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösterdiklerini belgelendiren bir belgedir. HYB Belgesi süresi ve yenilenmesi aşağıdaki gibi işlemektedir:

 • Belge süresi: HYB Belgesi, TSE tarafından verilen bir yıllık bir belgedir. İşletmeler, belgenin verildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca belgede belirtilen şartları yerine getirerek belgeyi korumak zorundadırlar.
 • Belge yenileme: Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olduğu için, işletmeler belgeyi yenilemek için her yıl TSE’ye başvuruda bulunmalıdırlar. Belge yenileme işlemi, TSE tarafından belirlenen prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilir.
 • Yenileme denetimi: Belge yenileme işlemi sırasında, TSE belgelendirme ekibi işletmeyi ziyaret ederek yenileme denetimi yapar. Bu denetimde, işletmenin TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösterdiği teyit edilir.
 • Belge yenileme kararı: Yenileme denetiminin ardından, TSE belgelendirme ekibi belge yenileme kararını verir. Eğer işletme TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösteriyorsa, HYB Belgesi yenilenir.

HYB Belgesi süresi bir yıldır ve belgenin yenilenmesi her yıl yapılması gerekmektedir. Belge yenileme işlemi, işletmenin TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösterdiğini teyit etmek için önemlidir. İşletmeler, belge yenileme işlemi sırasında TSE’nin belirlediği prosedürleri takip etmelidirler.

Belge Süresi Ve Yenilenmesi Nasıldır?

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB Belgesi), sakatat satışı yapan işletmelerin TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösterdiklerini belgelendiren bir belgedir. HYB Belgesi süresi ve yenilenmesi aşağıdaki gibi işlemektedir:

 • Belge süresi: HYB Belgesi, TSE tarafından verilen bir yıllık bir belgedir. İşletmeler, belgenin verildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca belgede belirtilen şartları yerine getirerek belgeyi korumak zorundadırlar.
 • Belge yenileme: Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olduğu için, işletmeler belgeyi yenilemek için her yıl TSE’ye başvuruda bulunmalıdırlar. Belge yenileme işlemi, TSE tarafından belirlenen prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilir.
 • Yenileme denetimi: Belge yenileme işlemi sırasında, TSE belgelendirme ekibi işletmeyi ziyaret ederek yenileme denetimi yapar. Bu denetimde, işletmenin TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösterdiği teyit edilir.
 • Belge yenileme kararı: Yenileme denetiminin ardından, TSE belgelendirme ekibi belge yenileme kararını verir. Eğer işletme TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösteriyorsa, HYB Belgesi yenilenir.

HYB Belgesi süresi bir yıldır ve belgenin yenilenmesi her yıl yapılması gerekmektedir. Belge yenileme işlemi, işletmenin TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet gösterdiğini teyit etmek için önemlidir. İşletmeler, belge yenileme işlemi sırasında TSE’nin belirlediği prosedürleri takip etmelidirler.

Danışmanlık Hizmeti

TS 7039 standardına uygun şekilde faaliyet göstermek isteyen sakatat satışı yapan işletmeler, belgelendirme sürecinde danışmanlık hizmeti alabilirler. Danışmanlık hizmeti, işletmelerin belgelendirme sürecine hazırlanmalarına yardımcı olmak için uzmanlar tarafından verilen bir hizmettir.

Danışmanlık hizmeti almak, işletmelere şu avantajları sağlayabilir:

 • Uzman desteği: Danışmanlık hizmeti, işletmelere konusunda uzman olan kişiler tarafından verilen destekle işletmelerin belgelendirme sürecine hazırlanmalarına yardımcı olur.
 • Sürecin hızlandırılması: Danışmanlık hizmeti alarak, işletmeler belgelendirme sürecini daha hızlı tamamlayabilirler. Uzmanlar, işletmelere belgelendirme sürecindeki ayrıntıları anlatır ve işletmelerin süreci daha hızlı tamamlamasına yardımcı olur.
 • İşletme performansının artırılması: Danışmanlık hizmeti alarak, işletmeler belgelendirme sürecindeki kriterleri daha iyi anlayabilir ve uygulamalarını geliştirebilirler. Bu da işletmelerin performansını artırır ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olur.

Danışmanlık hizmeti almak, işletmelerin belgelendirme sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olabilir. Ancak, danışmanlık hizmeti almak işletmelere ek maliyetler getirebilir. İşletmeler, danışmanlık hizmeti almadan da belgelendirme sürecine hazırlanabilirler ancak uzman desteği işletmelere daha güvenli bir yol sunabilir.