Ts 7036 İş Yerlerı – Lokantalar Içın Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi – (Hyb Belgesi)

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Ts 7036 İş Yerlerı – Lokantalar Içın Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi – (Hyb Belgesi)

TS 7036 İş Yerleri – Lokantalar için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, iş yerlerinin, lokantaların ve yemek hizmeti sunan diğer işletmelerin hizmet kalitesi ve standartlarına uygunluğunu gösterir.

Belge, işletmenin hijyen, sağlık, güvenlik, kalite ve müşteri memnuniyeti gibi konularda belirli standartları karşıladığını gösterir. Ayrıca, işletmenin yönetim, personel eğitimi, iş süreçleri ve kaynakların etkin kullanımı gibi konularda da belirli standartları karşılaması gerekmektedir.

TS 7036 belgesine sahip işletmeler, müşterilerine daha güvenli ve kaliteli bir hizmet sunarlar. Bu belge, müşterilerin işletme hakkındaki güvenini artırır ve işletmenin rekabet gücünü artırır.

HYB belgesi, Türkiye’de işletmeler için zorunlu değildir ancak işletmelerin müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarına uygunluğunu gösteren bir belgedir. Bu nedenle, birçok işletme bu belgeyi alarak müşterilerine daha iyi bir hizmet sunmaktadır.

Standardın Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Bir standardın temel gereksinimleri, o standardın kapsamı ve amacı doğrultusunda belirlenir. Genel olarak, bir standardın temel gereksinimleri şunları içerir:

 • Uygunluk: Standardın belirlediği kriterlere uygunluk, standartta yer alan gereksinimlerin yerine getirilmesi ve standartta belirtilen performans düzeylerinin sağlanması gibi konuları kapsar.
 • Süreklilik: Standardın belirlediği kriterlerin sürekli olarak sağlanması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi önemlidir. Bu nedenle, bir standardın gereksinimleri sadece başlangıçta değil, sürekli olarak yerine getirilmelidir.
 • Dokümantasyon: Standardın gereksinimlerinin yerine getirilmesi için uygun dokümantasyonun yapılması gereklidir. Bu, standartta yer alan belgelerin hazırlanması, kaydedilmesi ve yönetimi gibi konuları kapsar.
 • Yönetim: Standardın gereksinimlerinin yerine getirilmesi için bir yönetim sisteminin oluşturulması ve yönetilmesi gereklidir. Bu, işletme içindeki organizasyon ve yönetim yapılarını, kaynakların etkin kullanımını ve süreçleri kapsar.
 • Performans değerlendirmesi: Standardın gereksinimlerinin yerine getirilmesinin performansı düzenli olarak değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu, performans ölçütlerinin belirlenmesi, veri toplama ve analizi, iyileştirme planlarının hazırlanması ve uygulanması gibi konuları kapsar.

Bu temel gereksinimler, standartların kalite yönetimi, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi gibi farklı alanlarda kullanılan standartlar için de geçerlidir.

Belge Alınma Süreci Nasıldır?

Belge alınma süreci, standardın gereksinimlerini karşılamak için işletmenin yapması gereken adımları kapsar. Genel olarak, belge alınma süreci şu adımlardan oluşur:

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi: İşletme, hangi standarda uygunluk belgesi almak istediğine karar verir ve o standardın gereksinimlerini belirler.
 • Hazırlık Süreci: İşletme, standardın gereksinimlerini yerine getirmek için gerekli düzenlemeleri yapar ve yönetim sistemini oluşturur. Bu süreçte, işletmenin mevcut uygulamalarının standartla uyumlu hale getirilmesi gerekebilir.
 • Uygulama: İşletme, belge almak istediği standardın gereksinimlerini uygulamaya başlar. Bu aşamada, standartta belirtilen dokümantasyon ve kayıt tutma gereksinimlerini de yerine getirir.
 • Gözden Geçirme ve İyileştirme: İşletme, standartın gereksinimlerini yerine getirirken performansını düzenli olarak gözden geçirir ve gerektiği takdirde iyileştirme planları hazırlar ve uygular.
 • Sınama ve Değerlendirme: İşletme, belge almak istediği standarda uygunluğunu kanıtlamak için sınama ve değerlendirme sürecine girer. Bu süreçte, standartları denetleyen bağımsız bir kuruluş, işletmenin standartlara uygun olduğunu doğrular.
 • Belge Verme: İşletme, sınama ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, belgeyi alır ve standarda uygun olduğunu resmi olarak kanıtlar.

Belge alınma süreci, işletme büyüklüğüne ve standardın gereksinimlerine göre değişebilir. Ancak, genel olarak belge almak için yukarıdaki adımların tamamlanması gereklidir.

Standardın Dökümantasyon Koşulları Nelerdir?

Standardın dokümantasyon koşulları, standardın belirlediği gereksinimleri yerine getirmek ve standart uygulamaların belgelenmesi için işletmenin uyması gereken belirli şartları kapsar. Genellikle standartların dokümantasyon koşulları şu şekildedir:

 • Politika Belgesi: İşletmenin standart uygulamaları için bir politika belgesi hazırlaması gereklidir. Bu belge, işletmenin hedeflerini, yönetim sisteminin nasıl yönetileceğini ve standartların yerine getirilmesi için yapılacak çalışmaları açıklar.
 • Prosedürler: İşletmenin standartları yerine getirmek için hazırladığı işlemler ve yöntemlerle ilgili ayrıntılı prosedürlerin dokümante edilmesi gereklidir. Bu prosedürler, çalışanların nasıl hareket etmeleri gerektiğini, hangi kaynakları kullanmaları gerektiğini ve hangi adımları izlemeleri gerektiğini açıklar.
 • Talimatlar: Standartların yerine getirilmesi için ayrıntılı talimatların hazırlanması gereklidir. Bu talimatlar, hangi görevlerin ne zaman yapılması gerektiğini, kimin sorumlu olduğunu ve hangi kaynakların kullanılacağını belirtir.
 • Kayıtlar: İşletmenin dokümante etmesi gereken tüm kayıtların hazırlanması gereklidir. Bu kayıtlar, belirli işlemlerin ne zaman yapıldığını, kimin yaptığını ve nasıl yapıldığını açıklar.
 • Belgelendirme: Standartların yerine getirildiğini belgelemek için belge ve sertifikaların hazırlanması gereklidir. Bu belgeler, işletmenin standartları yerine getirdiğini ve uygunluğunu gösterir.

Standartların dokümantasyon koşulları, işletmelerin belirli standartları yerine getirmeleri için dokümante edilmesi gereken prosedürleri ve kayıtları açıklar. Bu koşullar, standartların uygun bir şekilde uygulanmasını ve standartlara uygunluğun kanıtlanmasını sağlar.

Maliyeti Nedir?

Maliyet, bir ürün veya hizmetin üretiminde veya sunulmasında yapılan harcamaların toplamıdır. Bu harcamalar, işletmenin faaliyetleri için gerekli olan malzemeler, iş gücü, ekipman, kira, enerji, ulaşım, pazarlama ve diğer işletme giderlerini içerebilir.

İşletmeler, ürünlerini veya hizmetlerini sunarken maliyetleri minimize etmek için çaba gösterirler. Bu, daha verimli iş süreçleri, daha uygun tedarikçiler, daha az israf ve daha düşük işletme giderleri gibi birçok faktöre bağlı olabilir.

Maliyetler, ürün veya hizmet fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. İşletmeler, maliyetleri dikkate alarak fiyatlandırma stratejileri belirleyebilirler. Ayrıca, maliyetlerin kontrol edilmesi, işletmenin karlılığını artırmak için önemlidir.

Maliyet, işletmenin faaliyetlerini planlamak, kontrol etmek ve yönetmek için önemli bir gösterge olarak da kullanılır. İşletmeler, maliyetleri izleyerek işletme faaliyetlerindeki verimliliği ve etkinliği artırabilirler. Bu nedenle, işletmeler maliyetlerini sürekli olarak izlemeli ve kontrol etmelidirler.

BELGE SÜRESİ VE YENİLENMESİ NASILDIR?

Belge süresi ve yenilenmesi, alınan belgenin geçerliliğinin ne kadar süreceği ve belgenin yenilenmesi için yapılması gereken işlemleri kapsar. Belge süresi ve yenilenmesi, standartlara göre değişiklik gösterir ancak genellikle şu adımlardan oluşur:

 • Belge Süresi: Alınan belgenin süresi, standartta belirtilen bir süre boyunca geçerlidir. Süre, genellikle 2 ila 3 yıl arasında değişebilir.
 • Belgenin Yenilenmesi: Belgenin süresi dolmadan önce, işletme belgeyi yenilemek için gerekli işlemleri yapmalıdır. Bu işlemler, standartlarda belirtilen gereksinimlerin yerine getirilmesini ve belge yenileme ücretinin ödenmesini içerebilir.
 • Değerlendirme: Belgenin yenilenmesi için, standartlarda belirtilen değerlendirme süreci tamamlanmalıdır. Bu süreçte, işletmenin standartlara uygunluğu kontrol edilir ve belgenin yenilenmesine karar verilir.
 • Yenilenmiş Belge: İşletme, standartlara uygunluk değerlendirmesini başarıyla tamamladıktan sonra, yenilenmiş belgeyi alır ve bu belge, standartlara uygunluğunu resmi olarak kanıtlar.

Belge yenileme işlemleri, işletmelerin standartlara uygunluğunu sürdürmesi ve belgelerin geçerliliğini koruması için önemlidir. İşletmeler, belge süresinin dolmadan önce yenileme işlemlerini yapmalı ve belgeyi güncellemek için gereken tüm işlemleri tamamlamalıdır.

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık hizmeti, işletmelerin belirli bir alanda uzmanlık gerektiren konularda destek alması için sağlanan hizmettir. Danışmanlık hizmeti, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek, iyileştirmek veya yeni bir faaliyet alanına girmek için kullanılabilir.

Danışmanlık hizmetleri, işletmenin ihtiyaçlarına göre farklı konularda sağlanabilir. Örneğin, işletmenin yönetim, pazarlama, finans, insan kaynakları veya kalite yönetimi konularında danışmanlık hizmeti alması mümkündür.

Danışmanlık hizmetleri, işletmenin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bu hizmetler, işletmenin mevcut durumunu ve sorunlarını analiz ederek, uygun stratejileri belirlemesine ve bu stratejileri uygulamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, işletmenin performansını izlemek ve yönetmek için gerekli sistemleri kurmasına yardımcı olabilir.

Danışmanlık hizmetleri, işletmelerin dışarıdan bir bakış açısı ile durumlarını değerlendirmesine ve bu sayede mevcut sorunları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, işletmenin sektördeki rekabet gücünü artırmasına, iş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olabilir.

Danışmanlık hizmeti almak isteyen işletmeler, uzmanlık gerektiren konuda deneyimli danışmanlık firmalarından hizmet alabilirler. Danışmanlık hizmetleri, işletmelerin uzmanlık gerektiren konularda destek alarak faaliyetlerini geliştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olabilir.