MSC Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

MSC Belgesi Nedir?

MSC Belgesi, Uluslararası Denizcilik Konseyi (MSC) tarafından verilen ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve teşvik etmek amacıyla oluşturulan bir sertifikadır. MSC Belgesi, su ürünleri kaynaklarının yönetimi ve kullanımı konusunda belirli standartları karşılayan balıkçılık işletmelerine verilir.

MSC Belgesi, balık stoklarının korunması, doğal yaşam alanlarının korunması, yönetim planlarının uygulanması, türler arası etkileşimlerin dikkate alınması, avcılık metodolojilerinin sürdürülebilirliği ve balıkçı topluluklarının refahını gözeten kriterler içeren bir değerlendirme süreci sonucunda verilir.

MSC Belgesi, su ürünleri tedarik zinciri boyunca ürünlerin izlenebilirliğini sağlar ve son tüketiciye kadar sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını destekleyen bir işaret olarak kullanılır.

MSC Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

MSC Belgesi almak isteyen bir su ürünleri işletmesi, belirli gereksinimleri karşılamalıdır. Bu gereksinimler şunlardır:

 • Balık stoklarının sürdürülebilirliği: MSC Belgesi için en önemli gereksinimlerden biri, balık stoklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesidir. Bu, balıkçılık faaliyetlerinin balık popülasyonlarını tüketmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi anlamına gelir.
 • Çevre koruma: MSC Belgesi, balıkçılık faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi ve doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini belirtir.
 • Yönetim planlarının uygulanması: MSC Belgesi almak isteyen bir işletme, balıkçılık faaliyetlerinin yönetimi için uygun bir yönetim planı uygulamalıdır.
 • Türlere özgü etkileşimlerin dikkate alınması: MSC Belgesi, balıkçılık faaliyetlerinin diğer deniz organizmalarına olan etkilerini dikkate alır ve türlere özgü etkileşimlerin korunmasını gerektirir.
 • Sosyal ve ekonomik faktörlerin dikkate alınması: MSC Belgesi, balıkçı topluluklarının refahının korunmasını da gerektirir ve sosyal ve ekonomik faktörlerin balıkçılık faaliyetlerinde dikkate alınmasını önerir.
 • Ürün izlenebilirliği: MSC Belgesi, ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlar ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını destekleyen bir işaret olarak kullanılır.

Bu gereksinimler, MSC Belgesi almak isteyen bir işletmenin, balıkçılık faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için çaba göstermesini gerektirir.

MSC Belgesi Nasıl Alınır?

MSC Belgesi almak için bir su ürünleri işletmesi aşağıdaki adımları izlemelidir:

 • Başvuru: İşletme, MSC Belgesi almak istediğini belirten bir başvuru yapmalıdır. Başvuru genellikle MSC’ninresmi web sitesinden yapılır.
 • Ön Değerlendirme: MSC, başvuruyu aldıktan sonra, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları hakkında ön bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sonucunda işletme, MSC Belgesi almak için uygunluğu konusunda bilgilendirilir.
 • Değerlendirme: İşletme, MSC tarafından belirlenen değerlendirme kuruluşlarından biri tarafından denetlenir. Denetim, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gözlemlemek, değerlendirmek ve raporlamak için yapılır.
 • Sonuç: Denetim sonucunda, işletme ya MSC Belgesi almaya hak kazanır ya da eksiklikleri tamamlamak için belirli bir süre verilir.
 • Belge Verme: İşletme, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını başarıyla uyguladığını kanıtladığında, MSC tarafından verilen bir belge almaya hak kazanır. Bu belge, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gösterir ve tedarik zinciri boyunca ürünlerin izlenebilirliğini sağlar.

MSC Belgesi almak bir işletme için zorlu bir süreç olabilir ancak sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarıyla ilgili birçok avantajı vardır. MSC Belgesi, işletmelerin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına olan bağlılıklarını gösterir ve son tüketicilere sürdürülebilir balıkçılık ürünleri sunmalarına olanak tanır.

MSC Belgesi Standardı Maddeleri

MSC Belgesi Standardı, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını değerlendirmek için kullanılan kriterleri içeren bir belgedir. Bu standart, aşağıdaki ana maddelerden oluşur:

 • Balık stoklarının yönetimi: Balık stoklarının sürdürülebilirliği, MSC Belgesi için en önemli gereksinimdir. Bu madde, balık stoklarının doğal dinamikleri, türler arası etkileşimler ve insan faaliyetlerinin etkileri gibi faktörleri dikkate alır.
 • Çevre etkileri: Balıkçılık faaliyetlerinin çevreye olan etkileri de MSC Belgesi değerlendirmesinde önemlidir. Bu madde, balıkçılık faaliyetlerinin doğal yaşam alanlarını koruma, deniz çevresini temiz tutma ve diğer deniz organizmalarına zarar vermemeye yönelik çevresel standartları içerir.
 • Yönetim: MSC Belgesi, balıkçılık faaliyetlerinin uygun yönetim planlarına sahip olmasını gerektirir. Bu madde, yönetim planlarının balık stoklarını ve çevreyi korumak için nasıl uygulanacağını belirtir.
 • Balıkçı topluluklarının refahı: MSC Belgesi, balıkçı topluluklarının refahının korunmasını da hedefler. Bu madde, balıkçı topluluklarının gelir düzeylerinin ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri içerir.
 • İzlenebilirlik: MSC Belgesi, ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlamak için de standartlar belirler. Bu madde, ürünlerin nerede, nasıl ve kim tarafından yakalandığını ve işlendiğini belgelemek için gerekli olan izleme ve belgelendirme gereksinimlerini içerir.

MSC Belgesi Standardı, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının teşvik edilmesi, doğal deniz kaynaklarının korunması ve balıkçı topluluklarının refahının artırılması amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir değerlendirme sürecidir.

MSC Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

MSC Belgesi, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek amacıyla tasarlanmış bir sertifikadır. Bu sertifika, bağımsız bir üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından verilir ve belirli aralıklarla yenilenir.

MSC Belgesi denetimi, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini, çevre etkilerini, yönetimi, balıkçı topluluklarının refahını ve izlenebilirliği değerlendirmek için yapılan bir denetimdir. Denetimler, uluslararası kabul görmüş protokollere uygun olarak gerçekleştirilir ve işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gözlemlemek, değerlendirmek ve raporlamak için tasarlanmıştır.

MSC Belgesi belgelendirme süreci, aşağıdaki adımları içerir:

 • Başvuru: İşletme, MSC Belgesi almak istediğini belirten bir başvuru yapar. Başvuru genellikle MSC’ninresmi web sitesinden yapılır.
 • Değerlendirme: İşletme, MSC tarafından belirlenen bir değerlendirme kuruluşu tarafından denetlenir. Denetim, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gözlemlemek, değerlendirmek ve raporlamak için yapılır.
 • Raporlama: Denetim sonucunda hazırlanan rapor, işletmenin eksikliklerini ve uygulaması gereken iyileştirme önerilerini belirtir.
 • İyileştirme: İşletme, raporda belirtilen eksiklikleri gidermek ve uygulama gerektiren iyileştirme önerilerini uygulamak için belirli bir süre verilir.
 • Belge Verme: İşletme, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını başarıyla uyguladığını kanıtladığında, MSC tarafından verilen bir belge almaya hak kazanır.

MSC Belgesi belgelendirme süreci, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gösterir ve tedarik zinciri boyunca ürünlerin izlenebilirliğini sağlar. Bu süreç, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına olan bağlılığını gösterir ve son tüketicilere sürdürülebilir balıkçılık ürünleri sunmalarına olanak tanır.

MSC Belgesi Denetimi

MSC Belgesi, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek amacıyla tasarlanmış bir sertifikadır. Bu sertifika, bağımsız bir üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından verilir ve belirli aralıklarla yenilenir.

MSC Belgesi denetimi, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini, çevre etkilerini, yönetimi, balıkçı topluluklarının refahını ve izlenebilirliği değerlendirmek için yapılan bir denetimdir. Denetimler, uluslararası kabul görmüş protokollere uygun olarak gerçekleştirilir ve işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gözlemlemek, değerlendirmek ve raporlamak için tasarlanmıştır.

MSC Belgesi denetimi aşağıdaki adımları içerir:

 • Ön Değerlendirme: Denetim kuruluşu, işletmenin MSC Belgesi için uygun olup olmadığını değerlendirmek için önceden bir değerlendirme yapar.
 • Hazırlık: İşletme, denetim öncesinde belge, kayıt ve raporlama işlemlerini tamamlar ve gerekli belgeleri hazırlar.
 • Denetim: Denetim kuruluşu, belirlenen zaman aralığında işletmeyi denetler ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının varlığını ve uygunluğunu kontrol eder.
 • Raporlama: Denetim sonucunda hazırlanan rapor, işletmenin eksikliklerini ve uygulaması gereken iyileştirme önerilerini belirtir.
 • İyileştirme: İşletme, raporda belirtilen eksiklikleri gidermek ve uygulama gerektiren iyileştirme önerilerini uygulamak için belirli bir süre verilir.
 • Yeniden Denetim: İşletme, iyileştirme sürecini tamamladığında, denetim kuruluşu tarafından yeniden denetlenir.
 • Belge Verme: İşletme, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını başarıyla uyguladığını kanıtladığında, MSC tarafından verilen bir belge almaya hak kazanır.

MSC Belgesi denetimi, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gösterir ve tedarik zinciri boyunca ürünlerin izlenebilirliğini sağlar. Bu süreç, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına olan bağlılığını gösterir ve son tüketicilere sürdürülebilir balıkçılık ürünleri sunmalarına

MSC Belgesi Dökümantasyon Gereksinimleri

MSC Belgesi dökümantasyon gereksinimleri, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını belgelemesi için tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, balıkçılık faaliyetlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının doğru bir şekilde uygulandığını doğrulamak için gerekli olan belgeleri içerir.

MSC Belgesi dökümantasyon gereksinimleri aşağıdaki gibi olabilir:

 • Balıkçılık Faaliyetleri Dökümantasyonu: İşletme, balıkçılık faaliyetleri hakkında ayrıntılı bir kayıt tutmalıdır. Bu kayıtlar, balık stokları, avlanma faaliyetleri, avlama bölgeleri ve avlama tarihleri gibi bilgileri içermelidir.
 • İzlenebilirlik Dökümantasyonu: İşletme, balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için gerekli olan belgeleri tutmalıdır. Bu belgeler, ürünlerin nerede, nasıl ve kim tarafından yakalandığını ve işlendiğini belgelemelidir.
 • Yönetim Planları Dökümantasyonu: İşletme, balıkçılık faaliyetlerini yönetmek için hazırladığı yönetim planlarını ve politikalarını belgelemelidir.
 • Eğitim Dökümantasyonu: İşletme, balıkçılık faaliyetlerinde yer alan çalışanların eğitimlerini belgelemelidir. Bu belgeler, çalışanların sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduklarını doğrulamalıdır.
 • Raporlama Dökümantasyonu: İşletme, balıkçılık faaliyetleri hakkında hazırladığı raporları ve diğer belgeleri saklamalıdır. Bu belgeler, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve uygunluğunu doğrulamak için kullanılır.

MSC Belgesi dökümantasyon gereksinimleri, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını belgelemesine ve sertifika almasına yardımcı olur. Bu belgeler, balıkçılık faaliyetlerinin izlenebilirliğini sağlar ve tedarik zinciri boyunca ürünlerin izlenebilirliğini sağlayarak sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik eder.

MSC Belgesi Danışmanlık

MSC Belgesi danışmanlığı, işletmelere sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları konusunda uzmanlık ve rehberlik sağlayan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmeti, işletmelerin MSC Belgesi almak için gereken tüm süreçleri anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

MSC Belgesi danışmanlığı hizmetleri, aşağıdaki gibi olabilir:

 • Değerlendirme: Danışmanlar, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını değerlendirir ve gereksinimlerin neler olduğunu belirler.
 • Yönlendirme: Danışmanlar, işletmelere gerekli yönlendirmeleri sağlar ve MSC Belgesi almak için gereken süreçleri anlatır.
 • Belgeleme Hazırlığı: Danışmanlar, işletmelere belgeleme süreci için gereken belgelerin hazırlanması konusunda rehberlik eder.
 • Denetim Hazırlığı: Danışmanlar, işletmelere denetim süreci için hazırlık yapmalarında yardımcı olur.
 • Eğitim: Danışmanlar, işletme çalışanlarına sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları hakkında eğitim verir.
 • İzleme ve Değerlendirme: Danışmanlar, işletmelerin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını izler ve değerlendirir. Bu sayede işletmeler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını devamlı olarak iyileştirerek belgeyi yenilemek için gerekli olan gereksinimleri karşılayabilirler.

MSC Belgesi danışmanlığı hizmetleri, işletmelerin sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları konusunda uzmanlık sağlar. İşletmeler, danışmanların desteğiyle, MSC Belgesi almak için gereken süreçleri anlayabilir ve uygulayabilirler. Bu sayede işletmeler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını geliştirerek daha çevre dostu ve sosyal olarak sorumlu hale gelebilirler.

MSC Belgesi Maliyeti

MSC Belgesi maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği bölgeye ve balık türlerine göre değişebilir. Ancak genellikle, MSC Belgesi almak için bazı maliyetlerin karşılanması gerekmektedir.

MSC Belgesi almak için işletmelerin karşılaması gereken maliyetler şunlar olabilir:

 • Denetim Maliyetleri: MSC Belgesi almak için bağımsız bir üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından denetim yapılması gereklidir. Denetim maliyetleri, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği bölgeye ve balık türlerine göre değişebilir.
 • Dökümantasyon ve Belgeleme Maliyetleri: MSC Belgesi almak için işletmelerin belirli dökümantasyon ve belgeleme gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. Bu belgelerin hazırlanması ve tutulması için maliyetler oluşabilir.
 • Eğitim ve Danışmanlık Maliyetleri: İşletmeler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri alarak belge almaya hazırlanabilirler. Bu hizmetler de maliyetler oluşturabilir.

MSC Belgesi almak için karşılanması gereken maliyetler işletmelerin bütçesine göre değişebilir. Ancak, MSC Belgesi almak, işletmelerin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını gösterir ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için önemlidir. Bu nedenle, işletmeler bu maliyetleri göz önünde bulundurarak sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını benimsemek için çaba göstermelidirler.

MSC Belgesi Eğitimi

MSC Belgesi eğitimi, işletmelerin sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, işletmelerin MSC Belgesi almak için gereken süreçleri anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

MSC Belgesi eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:

 • Sürdürülebilir Balıkçılık Uygulamaları: Bu konu, işletmelere sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları hakkında genel bir anlayış sağlar. Bu, balık stokları, balıkçılık faaliyetleri, yönetim planları ve politikaları gibi konuları kapsar.
 • MSC Belgesi Süreci: Bu konu, işletmelerin MSC Belgesi almak için izlemeleri gereken süreci ve gereksinimleri kapsar. Bu, belgeleme, denetim, dökümantasyon ve izleme gibi konuları içerir.
 • Balıkçılık Faaliyetleri Dökümantasyonu: Bu konu, işletmelerin balıkçılık faaliyetleri hakkında doğru kayıt tutmaları için gereken dökümantasyon gereksinimlerini kapsar.
 • İzlenebilirlik: Bu konu, işletmelerin ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamaları için gereken belgeleri ve gereksinimleri kapsar.
 • İşletme Yönetimi ve Politikaları: Bu konu, işletmelerin balıkçılık faaliyetlerini yönetmek için gereken politikaları ve yönetim planlarını kapsar.

MSC Belgesi eğitimi, işletmelerin sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. Eğitim, işletmelerin MSC Belgesi almak için gereken süreçleri anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını geliştirerek daha çevre dostu ve sosyal olarak sorumlu hale gelebilirler.

MSC Sertifikası Süresi Ve Gözetim Şartları Nelerdir?

MSC Sertifikası, genellikle 5 yıllık bir süre için verilir. Ancak bu süre, belgenin alındığı balık stokunun durumuna, balıkçılık faaliyetlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

MSC Sertifikası, belge sahibinin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını devam ettirdiğini ve belgede belirtilen gereksinimleri karşıladığını gösterir. Bu nedenle, sertifika sahiplerinin belirli aralıklarla gözetim altında tutulması gerekir.

MSC Sertifikası gözetim şartları aşağıdaki gibi olabilir:

 • Gözetim Denetimleri: MSC Sertifikası sahibi işletmeler, belirli aralıklarla bağımsız üçüncü taraf denetim kuruluşları tarafından denetlenir. Bu denetimler, işletmenin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını devam ettirip ettirmediğini belirler.
 • Dökümantasyon Kontrolleri: MSC Sertifikası sahibi işletmeler, belirli dökümantasyon ve belgeleme gereksinimlerini karşılamaya devam etmek zorundadır. Bu nedenle, gözetim denetimleri sırasında, işletmenin bu gereksinimleri karşılamak için gerekli belgeleri tuttuğu kontrol edilir.
 • İzlenebilirlik Kontrolleri: MSC Sertifikası sahibi işletmeler, ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamaya devam etmek zorundadır. Bu nedenle, gözetim denetimleri sırasında, işletmenin ürünlerinin nerede, nasıl ve kim tarafından yakalandığını ve işlendiğini belgelediği kontrol edilir.
 • Performans İyileştirme: MSC Sertifikası sahibi işletmeler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını geliştirmek için performans iyileştirme planları hazırlarlar. Gözetim denetimleri sırasında, işletmenin performans iyileştirme planlarını uyguladığı ve sürdürülebilirliği artırmak için gereken adımları attığı kontrol edilir.

MSC Sertifikası gözetim şartları, işletmelerin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını devam ettirip ettirmediğini ve belge sahibinin belgeye uygun hareket ettiğini gösterir. Bu sayede, belge sahibi işletmeler sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını devamlı olarak iyileştirerek belgeyi yenilemek için gerekli olan gereksinimleri karşılayabilirler.

MSC Belgesi Faydaları

MSC Belgesi, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek ve balık stoklarını korumak için oluşturulmuş bir belgedir. MSC Belgesi almanın birçok faydası vardır:

 • Sürdürülebilir Balıkçılık Uygulamalarının Teşviki: MSC Belgesi, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının teşvik edilmesine yardımcı olur. Belge sahibi işletmeler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını benimsemek için çaba gösterir ve bu sayede balık stokları korunur.
 • Müşteri Güveni: MSC Belgesi, müşteriler için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına uygunluğun bir kanıtıdır. Bu nedenle, belge sahibi işletmeler müşterilerin güvenini kazanır ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına olan ilgi artar.
 • Rekabet Avantajı: MSC Belgesi, belge sahibi işletmelere rekabet avantajı sağlar. Bu belgeye sahip olmak, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını benimseyen işletmelerin diğer işletmelere göre tercih edilmesine neden olabilir.
 • Balık Stoklarının Korunması: MSC Belgesi, balık stoklarının korunmasına yardımcı olur. Belge sahibi işletmeler, balık stoklarını korumak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını benimser ve bu sayede balıkçılık faaliyetlerinin gelecekte de devam etmesini sağlar.
 • Toplumsal Fayda: MSC Belgesi, sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları sayesinde toplumsal fayda sağlar. Bu belgeye sahip işletmeler, çevreye ve topluma duyarlı hareket ederler ve gelecek nesillerin de faydalanabileceği bir dünya yaratmak için çalışırlar.

MSC Belgesi, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının teşvik edilmesine ve balık stoklarının korunmasına yardımcı olan bir belgedir. Bu belgeye sahip olmanın birçok faydası vardır ve belge sahibi işletmeler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını benimseyerek gelecekte de balıkçılık faaliyetlerinin devam etmesini sağlayabilirler.