ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001, uluslararası bir standart olan ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınlanan bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 standardı, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini yönetmek için gerekli olan şartları belirler. Bu standarda uygun olan bir organizasyon, müşterilerine daha iyi kalite ve hizmet sunabilir, işletme performansını artırabilir ve işletme süreçlerindeki verimliliği artırabilir.

ISO 9001, birçok farklı sektördeki organizasyonlar için geçerlidir ve bu sektörler arasında üretim, hizmet, sağlık, eğitim ve hükümet yer almaktadır. ISO 9001 standardı, bir organizasyonun müşteri memnuniyetini artırmak, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek, verimliliği artırmak, kaynakları daha etkin kullanmak ve sürekli gelişimi teşvik etmek gibi hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 9001 Belgesi Konusunda Detaylı Bilgi Almak için Ücretsiz bir Randevu Oluşturabilirsiniz. Bizi doğrudan  444 22 41 numaralı hattımızdan arayabilir veya Hızlı Teklif Al Formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.

Online Ücretsiz Randevu Planla

Iso 9001 Sertifikasının Amacı Nedir?

iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi
iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi

ISO 9001 standardının amacı, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini yönetmek için gerekli olan şartları belirlemek ve bu şartların yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu standart, bir organizasyonun müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmasına, kaliteyi artırmasına, işletme süreçlerindeki verimliliği artırmasına ve kaynakları daha etkin kullanmasına yardımcı olur.

ISO 9001 standardı, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için gerekli olan prensipleri belirler ve bu prensiplerin uygulanmasını sağlar. Bu prensipler arasında liderlik, müşteri odaklılık, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar verme süreci ve işbirliği yer alır.

ISO 9001 standardı ayrıca, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için gerekli olan belgeleme, kaynak yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün veya hizmet tasarımı ve geliştirme, üretim ve hizmet süreçleri, ölçüm ve analiz, ve iç denetim ve yönetim gözden geçirme gibi unsurların da belirlenmesini sağlar.

ISO 9001 standardı, bir organizasyonun müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda işletmenin verimliliğini artırarak rekabet gücünü artırmasına ve sürekli gelişim sağlamasına da yardımcı olur.

Iso 9001 Standardı Gereklilikleri Nelerdir?

ISO 9001 sertifikası, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve bu gereklilikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Müşteri odaklılık: Bir organizasyon, müşteri ihtiyaçlarını anlamalı ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli faaliyetleri yürütmelidir.
 • Liderlik: Organizasyonun yönetimi, kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir.
 • İnsan kaynakları yönetimi: Organizasyon, personelin yeterliliğini sağlamak için gereken kaynakları ve eğitimleri sağlamalıdır.
 • Süreç yaklaşımı: Bir organizasyon, iş süreçlerini belirlemeli, yönetmeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir.
 • Sistem yaklaşımı: Bir organizasyon, faaliyetleri arasındaki etkileşimleri anlamalı ve kalite yönetim sistemi için bir bütün olarak ele almalıdır.
 • Sürekli iyileştirme: Bir organizasyon, kalite yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirmelidir.
 • Karar verme süreci: Bir organizasyon, kalite yönetim sistemi performansına ilişkin verileri toplamalı, analiz etmeli ve kararlar almalıdır.
 • İlişkili taraflarla ilişkiler: Bir organizasyon, ilişkili tarafların ihtiyaçlarını anlamalı ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli faaliyetleri yürütmelidir.
 • Ürün ve hizmet tasarımı ve geliştirme: Bir organizasyon, müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmak için tasarım ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir.
 • Ölçüm, analiz ve iyileştirme: Bir organizasyon, kalite yönetim sistemi performansını ölçmeli, analiz etmeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir.

ISO 9001 standardı, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için gerekli olan bu gereklilikleri yerine getirmesini ve bu gereklilikleri belgelemesini şart koşar. Bu belgelenmiş gereklilikler, bir organizasyonun ISO 9001 standardı sertifikası almasına yardımcı olur.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak ve belgelendirmek, bir organizasyonun müşteri memnuniyetini artırmak, verimliliği artırmak ve uluslararası tanınırlığı artırmak için önemlidir. ISO 9001 belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

  1. Hazırlık: ISO 9001 standardının gerekliliklerini anlamak ve bir kalite yönetim sistemi kurmak için bir plan yapmak önemlidir. Kalite yönetim sistemi belgeleri hazırlanmalı, ilgili çalışanlar eğitilmeli ve bir iç denetim yapılmalıdır.
  2. Belgelendirme kuruluşu seçimi: ISO 9001 belgesi almak için bir belgelendirme kuruluşu seçmek gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşları, ISO 9001 belgesi almak isteyen organizasyonlara, belgelendirme süreci hakkında bilgi verirler ve denetimler yaparlar.
  3. ISO 9001 denetimi: Seçilen belgelendirme kuruluşu, bir ISO 9001 denetimi gerçekleştirir. Bu denetim, organizasyonun kalite yönetim sisteminin ISO 9001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir.
  4. Uygunluk değerlendirmesi: ISO 9001 denetimi sonrasında, belgelendirme kuruluşu, organizasyonun ISO 9001 standardına uygunluğunu değerlendirir. Eğer organizasyonun kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına uygunsa, belgelendirme kuruluşu, organizasyona ISO 9001 belgesi verir.
  5. Belge yenileme: ISO 9001 belgesi, belirli aralıklarla yenilenmelidir. Bu, organizasyonun kalite yönetim sisteminin hala ISO 9001 standardının gerekliliklerine uygun olduğunu göstermek için gereklidir.

ISO 9001 belgesi almak, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir adımdır. Ancak, ISO 9001 belgesi almak, organizasyonların kalite yönetim sistemi ve iş süreçlerini sürekli olarak gözden geçirme ve iyileştirme çabalarını da sürdürmeleri gerektiğini unutmamalıdırlar.

ISO 9001 Sertifikasını Kimler Alabilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren her türlü organizasyon için uygundur. İster küçük bir işletme, ister büyük bir şirket olsun, ISO 9001 standardı, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini kurmasına, iyileştirmesine ve belgelendirmesine yardımcı olabilir. ISO 9001 belgesi, aynı zamanda kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlar için de uygundur.

ISO 9001 standardı, bir organizasyonun müşteri memnuniyetini artırmak, verimliliği ve sürekliliği sağlamak, iş süreçlerini iyileştirmek, ürün ve hizmet kalitesini artırmak ve uluslararası tanınırlığı artırmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, ISO 9001 belgesi, bir organizasyonun işletme performansını artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için kullanabileceği bir araçtır.

ISO 9001 Fiyatı Nedir?

ISO 9001, bir kalite yönetim standardıdır ve kuruluşların kalite yönetim sistemlerinin gereksinimlerini belirler. Bu standarda uygun olarak belgelendirme almak, kuruluşların ürün veya hizmetlerinin kalitesini artırmalarına, müşteri memnuniyetini sağlamalarına ve iş süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Ancak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme süreci maliyetli olabilir.

Belgelendirme maliyetleri, belgelendirme kuruluşunun ücretleri, belgelendirme hazırlığı, eğitim ve danışmanlık maliyetleri ve kuruluşun belgelendirme için gerekli olan süreçlerini yönetmek için harcanan personel ve kaynakların maliyetlerini içerebilir. Bu maliyetler kuruluşun büyüklüğüne, sektöre ve belgelendirme sürecindeki zorluk derecesine bağlı olarak değişebilir.

ISO 9001 belgelendirmesi, ilk başta bir yatırım olarak düşünülebilir ancak bu maliyetler, kuruluşların kalite yönetim sistemlerini iyileştirerek verimliliklerini artırarak ve müşteri memnuniyetini sağlayarak geri kazanılabilir. Bu nedenle, kuruluşlar ISO 9001 belgelendirme sürecine katılmadan önce maliyetleri dikkatlice değerlendirmeli ve sürecin kuruluşlarına sağlayacağı faydaları göz önünde bulundurmalıdır.

ISO 9001:2015 Neyi İfade Eder?

ISO 9001:2015, uluslararası bir standart olan kalite yönetim sistemleri için gereksinimleri belirleyen bir belgedir. Bu standart, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini kurmasına, uygulamasına, sürdürmesine ve sürekli iyileştirmesine yönelik gereksinimleri belirler. ISO 9001:2015, bir kuruluşun müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sağlamasını ve müşteri memnuniyetini arttırmasını hedefler.

İşletme performansının ölçülmesi ve iyileştirilmesi için de gereksinimler belirler. Bu standart, birçok sektördeki işletmeler için önemlidir ve sertifikasyonu, bir kuruluşun kalite yönetim sistemlerinde belirtilen gereksinimleri karşıladığına dair bir kanıt olarak kabul edilir.

ISO 9001 İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

ISO 9001 standardı için belge gereksinimleri, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini kurmasına, uygulamasına, sürdürmesine ve sürekli iyileştirmesine yardımcı olacak belgeleri içerir. Bu belgeler, aşağıdakileri içerebilir:

  1. Kalite politikası: Kuruluşun kalite yönetim sistemi hedeflerini ve taahhütlerini açıklayan bir belgedir.
  2. Kalite el kitabı: Kuruluşun kalite yönetim sistemi yapısını ve süreçlerini açıklayan bir belgedir.
  3. Prosedürler: Kalite yönetim sistemi süreçlerini yönetmek için kuralları belirleyen yazılı belgelerdir.
  4. Formlar: Kalite yönetim sistemi süreçlerinin kaydedilmesi için kullanılan yazılı belgelerdir.
  5. İş talimatları: Kuruluşun belirli faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayan yazılı belgelerdir.
  6. Kayıtlar: Kalite yönetim sistemi süreçlerine ait kayıtların tutulduğu belgelerdir.

Bu belgeler, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi süreçlerini yönetmesine ve sürdürmesine yardımcı olur. Ayrıca, ISO 9001 standardı gerekliliklerinin yerine getirildiğini göstermek için sertifikasyon denetimlerinde kullanılan önemli belgelerdir.

ISO 9001 Sertifikası İçin Danışmanlık Gerekir Mi?

ISO 9001 sertifikası, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi için gereklilikleri belirler. Bir kuruluşun ISO 9001 belgesi alabilmesi için, belirtilen gereklilikleri yerine getirmesi ve bir sertifikasyon denetimi sonrasında uygun bulunması gerekir. Bu süreçte, bir ISO 9001 danışmanından destek almak, bir kuruluşun belgelendirme sürecini kolaylaştırabilir ve başarılı olma şansını artırabilir.

ISO 9001 danışmanları, kuruluşların belgelendirme sürecini yönetmek, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu hazırlamak, belgelendirme denetimine hazırlanmak ve sertifika alımı sonrası süreci yönetmek için uzmanlık sağlayabilirler. Ayrıca, danışmanlar, kuruluşların kalite yönetim sistemi süreçlerinde yapılacak iyileştirmeleri belirlemelerine ve sürekli iyileştirme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirler.

Bununla birlikte, ISO 9001 belgesi için danışmanlık hizmeti zorunlu değildir. Bir kuruluş, kendi iç kaynaklarıyla Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirebilir ve sertifikasyon sürecini kendi yönetebilir. Ancak, danışmanlık hizmeti, süreci daha kolay ve verimli hale getirerek kuruluşun zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasına yardımcı olabilir.

ISO 9001 Belgesi Eğitimi Almak Zorunlu Mudur? Iso 9001 Eğitim İçeriği Nedir?

ISO 9001 belgesi almak için eğitim almak zorunlu değildir ancak kalite yönetim sistemi hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmak ve sertifikasyon sürecinde daha hazırlıklı olmak için ISO 9001 eğitimi almak faydalı olabilir.

ISO 9001 eğitimi, kalite yönetim sistemleri hakkında genel bir anlayış ve ISO 9001 standardının gerekliliklerini anlama konularını kapsar. Eğitim, Kalite Yönetim Sistemi standardının uygulanmasına ilişkin süreçleri, dokümantasyonu ve belgelendirme sürecini de kapsayabilir.

ISO 9001 eğitimi içeriği, genellikle şu konuları içerebilir:

  1. Kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001 standardı hakkında genel bir anlayış
  2. ISO 9001 standardının gereklilikleri ve dokümantasyonu
  3. Kalite yönetim sistemi süreçleri ve sürekli iyileştirme
  4. ISO 9001 belgelendirme süreci

Eğitimler, farklı seviyelerde sunulabilir ve eğitim seviyesi, kişinin işletmedeki pozisyonuna göre değişebilir. Örneğin, yöneticilerin ISO 9001 standardının uygulanması ve yönetimi hakkında daha kapsamlı bir eğitim alması gerekebilir.

Sonuç olarak, ISO 9001 eğitimi, kuruluşların kalite yönetim sistemi süreçlerine daha iyi hakim olmalarına ve sertifikasyon sürecinde daha hazırlıklı olmalarına yardımcı olabilir. Ancak, eğitim almak zorunlu değildir.

Iso 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınabilir?

ISO 9001 belgesi almak için gereken süre, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi hazırlığına, belgelendirme denetimi planlamasına ve belgelendirme kuruluşunun uygunluğunun değerlendirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, belgesinin alınması süresi kuruluştan kuruluşa değişebilir.

ISO 9001 belgesi almak için ilk adım, bir kalite yönetim sistemi kurmak ve ISO 9001 gerekliliklerini yerine getirmektir. Bu süreç, kuruluşun boyutuna, sektöre ve mevcut kalite yönetim sistemine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi kurması ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmesi aylar hatta yıllar alabilir.

Kalite yönetim sistemi kurulduktan sonra, sertifikasyon için bir belgelendirme kuruluşu seçilir ve bir sertifikasyon denetimi planlanır. Denetim, belgelendirme kuruluşunun programına bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

Denetim tamamlandıktan sonra, belgelendirme kuruluşu uygunluk değerlendirmesi yapar ve kuruluşa bir sertifika verip veremeyeceğine karar verir. Bu süreç, belgelendirme kuruluşunun uygunluğunu değerlendirmek için gerekli süreye bağlıdır.

Genel olarak, bir kuruluşun ISO 9001 Sertifikası alması süresi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir. Ancak, belgelendirme süreci tamamlanmadan önce, bir kuruluşun ISO 9001 standardının gerekliliklerini tam olarak yerine getirmesi önemlidir.

Sıkça Sorulanlar

ISO 9001 belgesi, bir kuruluşa bir dizi fayda sağlar. Bunlar şunları içerebilir:

 • Müşteri memnuniyeti: ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olur. Bu, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur.
 • Rekabet avantajı: ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve kuruluşun müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetler sunabildiğini gösterir. Bu da kuruluşa rekabet avantajı sağlar.
 • İşletme verimliliği: ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini sürekli olarak izlemesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Bu, işletme verimliliğinin artmasına ve maliyetlerin düşmesine yardımcı olabilir.
 • Risk yönetimi: ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun risk yönetimini geliştirmesine yardımcı olur. Kalite yönetim sistemi, kuruluşun ürün ve hizmet kalitesini artırarak, müşteri şikayetlerini azaltarak ve süreçlerdeki hataları en aza indirerek riskleri azaltır.
 • Yönetim sistemi iyileştirme: ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi süreçlerini sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olur. Bu, kuruluşun müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesini sağlar.
 • Sertifikasyon: ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini bağımsız olarak değerlendirmesi ve sertifikalandırılmasıdır. Bu, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin standartlara uygun olduğunu ve süreçlerin yeterince iyi yönetildiğini gösterir.

Bu nedenlerle, ISO 9001 belgesi, bir kuruluşa bir dizi fayda sağlar ve birçok sektördeki işletmeler için önemlidir.

ISO 9001, kalite yönetim sistemi için belgeleme standardıdır ve birçok sektördeki işletmeler için yaygın olarak kullanılır. Diğer kalite yönetim sistemleri gibi, ISO 9001 de belgeleme süreci gerektirir ve belgelendirme kuruluşları tarafından sertifikalandırılır.

Diğer kalite yönetim sistemleri de ISO 9001 ile ilişkilidir ve bazı ortak noktaları vardır. Örneğin, ISO 9001, ISO 14001 (çevre yönetim sistemi) veya ISO 45001 (iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi) gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre edilebilir. Bu entegrasyon, kuruluşların süreçlerinin daha tutarlı ve verimli hale gelmesine yardımcı olur.

ISO 9001 standardı, ayrıca diğer kalite yönetim sistemleri için temel oluşturabilir. Örneğin, ISO 13485, tıbbi cihaz kalite yönetim sistemi için bir standarttır ve ISO 9001 standardına dayanmaktadır. Bu nedenle, bir kuruluşun ISO 9001 belgesi olması, diğer kalite yönetim sistemleri için de avantaj sağlayabilir.

Sonuç olarak, ISO 9001, birçok sektördeki işletmeler için önemli bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Diğer kalite yönetim sistemleri ile birlikte kullanılabilir ve kuruluşların süreçlerinin daha tutarlı ve verimli hale gelmesine yardımcı olabilir.

Evet Günceldir, ISO 9001:2015 versiyonu ISO 9001 standardının güncellemesidir. Bu, önceki sürüm olan ISO 9001:2008 standardının yerini almıştır. ISO 9001:2015, kalite yönetim sistemi için gereklilikleri belirleyen en son sürümüdür.

ISO 9001:2015 standardı, önceki sürüm olan ISO 9001:2008’den bazı önemli farklılıklar içerir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Risk tabanlı yaklaşım: ISO 9001:2015, kalite yönetim sisteminin risk temelli yaklaşımını benimser. Bu, kuruluşların risk analizi yapmalarını ve risklerini yönetmelerini gerektirir.
 • Dokümantasyon gereklilikleri: ISO 9001:2015, dokümantasyon gerekliliklerinde önemli bir değişiklik getirir. Kuruluşlar, belirli doküman türleri yerine, belgelerin uygunluğunu sağlamalıdır.
 • Liderlik ve yönetim taahhütleri: ISO 9001:2015, liderlik ve yönetim taahhütleri gerekliliklerinde önemli bir değişiklik getirir. Bu gereklilikler, yönetim taahhüdünü daha öngörülebilir bir şekilde sürdürmeyi gerektirir.
 • Sürekli iyileştirme: ISO 9001:2015, sürekli iyileştirme gerekliliklerini güçlendirir. Kuruluşlar, sürekli olarak kalite yönetim sistemlerini iyileştirmeli ve hedeflerine ulaşmak için performanslarını izlemelidirler.
 • Tedarik zinciri yönetimi: ISO 9001:2015, tedarik zinciri yönetimi konusunda daha fazla vurgu yapar. Kuruluşlar, tedarik zincirindeki tüm paydaşları yönetmeli ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmelerini sağlamalıdırlar.

Bu değişiklikler, ISO 9001:2015 standardının daha esnek ve uygun bir kalite yönetim sistemi standardı sunmasına yardımcı olur. Kuruluşlar, bu değişiklikleri karşılayarak daha iyi bir kalite yönetim sistemi oluşturabilirler.

ISO 9001 belgesi almak için bir firma, aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 1. Kalite Yönetim Sisteminin Oluşturulması: İlk olarak, firmanın bir kalite yönetim sistemi oluşturması gerekir. Bu, ISO 9001 gerekliliklerini karşılamak için belirli süreçlerin, politikaların, prosedürlerin ve kaynakların tanımlanmasını ve uygulanmasını içerir.
 2. Gerekliliklerin Karşılanması: Firma, ISO 9001 gerekliliklerinin tamamını karşıladığından emin olmak için bir iç denetim yapmalıdır. Bu, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve etkinliğini gözlemleyen ve değerlendiren bir süreçtir.
 3. Belgelendirme Kuruluşunun Seçilmesi: Firma, bir belgelendirme kuruluşu seçmelidir. Bu kuruluş, firmanın kalite yönetim sistemi uygunluğunu değerlendirmek ve ISO 9001 belgesini vermek için bir sertifikasyon denetimi yapacaktır.
 4. Denetimlerin Planlanması: Belgelendirme denetimi planlaması yapılmalıdır. Bu, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen denetim tarihini ve süresini içerir.
 5. Denetimlerin Yapılması: Belgelendirme denetimi gerçekleştirilmelidir. Bu, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetimdir ve firmanın kalite yönetim sistemi uygunluğunu ve ISO 9001 gerekliliklerini karşıladığını değerlendirir.
 6. Uygunluk Değerlendirmesinin Yapılması: Uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu, belgelendirme kuruluşunun belgelendirme denetimi sonuçlarına dayanarak, firmanın ISO 9001 gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemesi ve belgenin verilip verilmeyeceğine karar vermesidir.
 7. Belgelendirme: Son olarak, firma, belgesini alır ve sürekli olarak kalite yönetim sistemi uygulamalarını ve iyileştirmelerini sürdürür.

Bu adımlar, bir firma için ISO 9001 belgesi almak için genel bir rehberdir. Ancak, belgelendirme süreci kuruluşa bağlı olarak değişebilir ve belgelendirme kuruluşunun gereksinimlerini de içerebilir.

ISO 9001 sertifikası, bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilir. Bu kuruluşlar, ISO 9001 standartlarına uygunluğu değerlendirir ve bir kuruluşun kalite yönetim sistemi için sertifikasyonunu sağlar.

ISO 9001 belgesi almak isteyen bir kuruluş, öncelikle bir belgelendirme kuruluşu seçmelidir. Bu kuruluşlar, genellikle ISO/IEC 17021 standardına uygun olarak çalışırlar ve ISO 9001 belgesi vermek için gerekli olan tüm denetim ve değerlendirme süreçlerini yürütürler.

ISO 9001 sertifikasyonu almak isteyen bir kuruluş, belgelendirme kuruluşu ile anlaşma yapmalı ve denetim planlamasını yapmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme denetimi sırasında firmanın kalite yönetim sistemi uygunluğunu değerlendirir ve uygunluğu kabul edildiğinde, ISO 9001 sertifikasını verir.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı, sürekli iyileştirme ilkesine dayalı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, bir kuruluşun ISO 9001 sertifikasını yenilemesi için, aşağıdaki adımların uygulanması gerekmektedir:

 1. İnceleme: Öncelikle, kuruluşun ISO 9001 standardındaki gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için bir inceleme yapılmalıdır. Bu inceleme, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun gözden geçirilmesini, işletmenin mevcut performansının analiz edilmesini ve müşteri geri bildirimlerinin dikkate alınmasını içermelidir.
 2. Düzeltici faaliyetler: İnceleme sonucunda belirlenen eksiklikler, hatalar veya sorunlar için düzeltici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu adım, kalite yönetim sistemi süreçlerinin iyileştirilmesini, belgeleme güncellemelerini ve personel eğitimini içerebilir.
 3. İzleme ve ölçme: Kalite yönetim sisteminin performansını izlemek için uygun ölçüm ve izleme faaliyetleri yapılmalıdır. Bu adım, süreçlerin etkililiğini değerlendirmek için veri analizi, performans göstergeleri ve ölçüm raporları kullanılabilir.
 4. İç denetim: Kalite yönetim sisteminin etkililiğini değerlendirmek için düzenli olarak iç denetimler yapılmalıdır. Bu adım, sistemdeki eksiklikleri belirlemek, süreçlerin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.
 5. Yönetim incelemesi: Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin performansını düzenli olarak gözden geçirmelidir. Bu adım, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için stratejik kararlar almak için kullanılabilir.

Yukarıdaki adımların tamamlanması, bir kuruluşun ISO 9001 sertifikasının yenilenmesi için gerekli olan işlemlerdir. Bu adımların düzenli olarak tekrarlanması, kalite yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesine ve sertifikanın sürekliliğine katkı sağlayacaktır.

ISO 9001 standardı, kuruluşların kalite yönetim sistemi kurmalarını ve işletmelerinin kalitesini artırmalarını sağlayan uluslararası bir standarttır. Bu standartın uygulanması, bir kuruluşun işletme performansını artırabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve işletmenin itibarını güçlendirebilir.

Ancak, bir kuruluşun ISO 9001 sertifikasının değeri, sertifikanın bir akreditasyon kurumu tarafından verilip verilmediğine de bağlıdır. Türkiye’de, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu), ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikalarını değerlendirme ve onaylama yetkisine sahip bir akreditasyon kurumudur.

TÜRKAK akreditasyonu, bir kuruluşun ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasının uluslararası kabul görmüş bir şekilde verildiğini ve sertifikanın geçerli, güvenilir ve bağımsız bir şekilde doğrulandığını gösterir. Bu nedenle, bir kuruluşun TÜRKAK akreditasyonlu ISO 9001 sertifikasına sahip olması, müşterilerine kalite yönetim sistemi kurduklarına dair güçlü bir güvence sağlar.

TÜRKAK akreditasyonu, ayrıca bir kuruluşun ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasının, TÜRKAK tarafından belirlenen belirli kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olarak verildiğini de gösterir. Bu nedenle, TÜRKAK akreditasyonlu bir ISO 9001 sertifikası, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi kurma ve sertifikalandırma sürecinde gereken tüm adımları tamamladığını ve kalite yönetim sistemi kurma sürecinde en iyi uygulamaları takip ettiğini gösterir.

ISO 9001 standardı, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi oluşturmasına ve uygulamasına yardımcı olan bir uluslararası standarttır. Bu standart, aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:

 1. Kapsam: Bu bölüm, standardın uygulanacağı alanları belirler.
 2. Referanslar: Bu bölüm, standardın referans aldığı diğer standartları ve dokümanları listeler.
 3. Tanımlar: Bu bölüm, standardda kullanılan terimleri ve tanımları belirler.
 4. Kalite Yönetim Sistemi: Bu bölüm, kalite yönetim sistemi gerekliliklerini tanımlar ve kalite yönetim sistemi kurma sürecinde izlenecek adımları belirler.
 5. Yönetim Sorumluluğu: Bu bölüm, kuruluşun yönetim sorumluluğunu ve liderliğini tanımlar ve kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakları sağlama, politika belirleme ve hedefleri belirleme gibi konuları ele alır.
 6. Kaynak Yönetimi: Bu bölüm, insan kaynakları, altyapı, iş ortamı ve işletme kaynakları yönetimi gibi konuları ele alır.
 7. Ürün Gerçekleştirme: Bu bölüm, ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirler.
 8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme: Bu bölüm, süreçlerin izlenmesi ve performansın ölçülmesi için gereken faaliyetleri belirler ve sürekli iyileştirme için gereken adımları tanımlar.

Bu maddeler, ISO 9001 standardının temel unsurlarını oluşturur. Bir kuruluşun ISO 9001 sertifikası alabilmesi için bu maddelerde belirtilen gerekliliklere uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturması ve uygulaması gerekmektedir.

ISO 9001 standartı, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi kurmasını ve uygulamasını gerektiren bir standarttır. Bu standart, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu değerlendirmesi için iç denetim yapmasını gerektirir.

ISO 9001 iç denetim, bir kuruluşun kendi kalite yönetim sistemi içindeki süreçleri, faaliyetleri ve işlemleri denetleyerek uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmesini ifade eder. Bu denetim, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini gözlemlemesi, değerlendirmesi ve iyileştirmesi için bir araçtır.

ISO 9001 iç denetimleri, belirli periyotlar halinde ve belirlenmiş plan dahilinde yapılmalıdır. İç denetimler, kuruluşun kalite yönetim sistemi dokümanlarının, prosedürlerinin ve kayıtlarının incelenmesi, süreçlerin ve faaliyetlerin izlenmesi, ürün/hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, kuruluşun müşteri şikayetleri ve geri bildirimlerinin ele alınması gibi bir dizi faaliyeti kapsar.

ISO 9001 iç denetimleri, bir kuruluşun kalite yönetim sistemindeki eksiklikleri belirlemesi ve sürekli iyileştirme için fırsatlarını tanıması için önemlidir. Bu denetimler, kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu ve etkinliğini belirleyerek, kalite yönetim sistemi uygulamalarının ve iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkı sağlar.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi kurmasını ve uygulamasını gerektiren bir standarttır. Bu standardın gerekliliklerini yerine getirmek için, kuruluşlar ISO 9001 iç denetimleri yapmak zorundadır. Bu denetimlerin gerçekleştirilmesi için, bir iç denetçi veya başdenetçi atanması gerekmektedir.

ISO 9001 İç Denetçi Görevleri:

 • Kalite yönetim sistemi gerekliliklerinin incelenmesi ve anlaşılması
 • İç denetim programının hazırlanması ve uygulanması
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyonlarının, prosedürlerinin ve kayıtlarının incelenmesi
 • Kalite yönetim sistemi uygulamalarının, iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin incelenmesi
 • Ürün/hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
 • İzlenebilirlik, doğruluk ve güvenilirlik açısından kalite yönetim sistemi kayıtlarının incelenmesi
 • Kalite yönetim sistemi uygulamalarının ve iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi için fırsatların belirlenmesi
 • İç denetim raporlarının hazırlanması
 •  

ISO 9001 Başdenetçi Görevleri:

 • İç denetim ekibinin koordinasyonunu sağlamak
 • İç denetim programının hazırlanması ve uygulanması
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyonlarının, prosedürlerinin ve kayıtlarının incelenmesi
 • Kalite yönetim sistemi uygulamalarının, iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin incelenmesi
 • Ürün/hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
 • İzlenebilirlik, doğruluk ve güvenilirlik açısından kalite yönetim sistemi kayıtlarının incelenmesi
 • Kalite yönetim sistemi uygulamalarının ve iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi için fırsatların belirlenmesi
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması
 • Kuruluşun kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygunluğunu belirlemek ve sertifika verilmesine karar vermek

ISO 9001 iç denetçi ve başdenetçi, kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu ve etkinliğini belirlemek ve sürekli iyileştirme için fırsatları belirlemek için kritik bir rol oynamaktadır.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi kurmasını ve uygulamasını gerektiren bir uluslararası standarttır. ISO 9001 danışmanlık hizmetleri, bir kuruluşun bu standartın gerekliliklerini anlamasına, kalite yönetim sistemi oluşturmasına, uygulamasına ve sertifikalandırılmasına yardımcı olmak için sunulan hizmetlerdir. ISO 9001 danışmanlık hizmetleri aşağıdaki şekillerde sunulabilir:

 1. Kalite Yönetim Sistemi Analizi: Bir danışman, kuruluşun mevcut kalite yönetim sistemi uygulamalarını değerlendirerek, eksiklikleri ve geliştirme fırsatlarını belirleyebilir. Bu analiz, kuruluşun ISO 9001 standardına uygunluğunu belirlemek için yapılabilir.
 2. Kalite Yönetim Sistemi Planlaması: Bir danışman, kuruluşun ISO 9001 standartına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturması için yardımcı olabilir. Bu planlama, kalite politikası, hedefleri, prosedürleri, talimatları, kayıtları ve belgelendirme süreci gibi konuları içerebilir.
 3. İç Denetim ve İzleme: Danışman, kuruluşun ISO 9001 standardındaki gereklilikleri karşılamak için düzenli olarak iç denetim yapmasına ve kalite yönetim sistemi performansını izlemesine yardımcı olabilir.
 4. Personel Eğitimi: Danışman, ISO 9001 standartı hakkında personelin eğitilmesine yardımcı olabilir. Bu eğitim, kalite yönetim sistemi uygulamalarının anlaşılması ve uygulanması konusunda eğitim içerebilir.
 5. Sertifikalandırma Süreci: Danışman, kuruluşun ISO 9001 sertifikası alması için gereken tüm adımların tamamlanmasına yardımcı olabilir. Bu süreç, başvuru, belgelendirme süreci, denetimler ve sertifika alımı gibi aşamaları içerebilir.

ISO 9001 danışmanlık hizmetleri, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi oluşturmasına ve uygulamasına yardımcı olmak için sunulan bir dizi hizmeti kapsar. Bu hizmetler, bir kuruluşun ISO 9001 sertifikası almaya hazırlanmasına ve sürekli olarak kalite yönetim sistemi uygulamalarını iyileştirmesine yardımcı olur.

ISO 9001, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi kurmasını ve uygulamasını gerektiren bir uluslararası standarttır. ISO 9001 eğitimleri, bir kuruluşun ISO 9001 standartına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturması ve uygulaması için gereken bilgi ve becerileri sağlamak için sunulan eğitimlerdir. ISO 9001 eğitim içeriği aşağıdaki şekillerde olabilir:

 1. ISO 9001 Temel Bilgileri: Bu eğitim, ISO 9001 standartının temel kavramlarını ve gerekliliklerini kapsar. Bu eğitim, ISO 9001 standardının amacını, kapsamını, gerekliliklerini ve belgelendirme sürecini ele alır.
 2. Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları: Bu eğitim, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi uygulamalarını nasıl oluşturacağı ve yöneteceği konusunda ayrıntılı bilgi sağlar. Bu eğitim, kalite politikası, kalite hedefleri, prosedürler, talimatlar, kayıtlar ve belgelendirme süreci gibi konuları içerebilir.
 3. İç Denetim: Bu eğitim, bir kuruluşun kendi kalite yönetim sistemi içindeki süreçleri, faaliyetleri ve işlemleri denetlemek için gereken becerileri sağlar. Bu eğitim, ISO 9001 standardının gereklilikleri doğrultusunda iç denetim programının hazırlanması, uygulanması, raporlanması ve sürekli olarak iyileştirilmesini ele alır.
 4. Sürekli İyileştirme: Bu eğitim, kalite yönetim sistemi uygulamalarının sürekli olarak iyileştirilmesi için gereken bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, kalite yönetim sistemi performansının ölçülmesi, analizi ve iyileştirilmesi için kullanılan araçları, teknikleri ve yöntemleri içerebilir.
 5. Proje Yönetimi: Bu eğitim, bir kuruluşun ISO 9001 standartına uygun kalite yönetim sistemi uygulamalarının proje yönetimi yoluyla nasıl yönetileceği konusunda bilgi sağlar. Bu eğitim, proje yönetimi araçları, teknikleri ve yöntemleri ile kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olacak süreçleri ele alır.

ISO 9001 eğitimleri, bir kuruluşun ISO 9001 standartına uygun kalite yönetim sistemi oluşturması ve uygulaması için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitimler, kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu ve etkinliğini artırmak

ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi, kalite yönetim sistemlerinin yanı sıra çevre yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri gibi farklı yönetim sistemlerini tek bir sistem altında birleştiren bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, farklı yönetim sistemlerinin ayrı ayrı uygulanmasından daha verimli bir yönetim süreci sağlamayı hedefler.

ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi, organizasyonların müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmet kalitesi, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği gibi farklı alanlardaki performanslarını ölçmek ve iyileştirmek için kullanılır. Bu yaklaşımın amacı, organizasyonların sürekli gelişme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır ve dünya genelinde birçok organizasyon tarafından kullanılmaktadır. Bu yönetim sistemi, organizasyonların farklı yönetim sistemlerini entegre etmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği gibi farklı konulardaki gereklilikleri de yerine getirir.