Eps Tse Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Eps Tse Belgesi

EPS TSE belgesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen bir kalite yönetim belgesidir. EPS, “Expanded Polystyrene” kelimesinin kısaltmasıdır ve genellikle hafif yapısı ve yalıtım özellikleri nedeniyle yapı ve ambalaj sektöründe kullanılan bir malzemedir.

EPS TSE belgesi, EPS ürünlerinin TSE tarafından belirlenen kalite standartlarına uygun olarak üretildiğini gösterir. Bu belge, ürünlerin müşteri memnuniyetini artırmak, ürün güvenilirliğini sağlamak ve üretim süreçlerini optimize etmek için kullanılır.

EPS TSE belgesi almak isteyen bir üretici, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarını karşılamak için üretim süreçlerini ve ürün kalitesini denetleyen bir kalite yönetim sistemi kurmak zorundadır. Bu denetimler, TSE tarafından düzenli aralıklarla yapılır ve belgenin geçerliliği periyodik olarak yenilenir.

EPS TSE belgesi, EPS ürünlerinin kalite standartlarına uygun olarak üretildiğine dair bir güvence sağlar ve bu nedenle ürünlerin piyasada kabul edilmesi için önemlidir.

Eps Tse Belgesi İçin Temel Gereksinimler

EPS TSE belgesi için temel gereksinimler şunlardır:

 1. Kalite Yönetim Sistemi: EPS üreticileri, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarını karşılamak için kalite yönetim sistemi kurmak zorundadırlar. Bu sistem, üretim süreçlerinin denetlenmesi, ürün kalitesinin kontrol edilmesi ve sürekli iyileştirme faaliyetleri yapılması gibi kalite yönetimi prensiplerini içermelidir.
 2. Ürün Kalitesi: EPS ürünlerinin TSE tarafından belirlenen kalite standartlarına uygun olarak üretilmesi gerekir. Bu standartlar, ürünün yoğunluğu, boyutları, mekanik özellikleri, ısı yalıtımı özellikleri ve diğer teknik özelliklerini içerir.
 3. Üretim Süreci Denetimi: EPS üreticileri, üretim sürecinin her aşamasını izlemeli ve denetlemelidir. Bu, ürün hammaddelerinin seçimi, depolanması, işlenmesi, kalite kontrolü ve ürünlerin ambalajlanması gibi adımları içerir.
 4. Personel Eğitimi: EPS üreticileri, üretim personelini ürün kalitesi ve kalite yönetimi prensipleri konusunda eğitmeli ve bu eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanmasını sağlamalıdır.
 5. Periyodik Denetimler: EPS üreticileri, TSE tarafından belirlenen periyodik denetimlerde başarılı olmalıdır. Bu denetimler, üretim süreçlerinin ve ürün kalitesinin TSE standartlarına uygun olduğunu teyit etmek için yapılır.

Bu gereksinimler, EPS TSE belgesi almak isteyen bir üreticinin karşılaması gereken temel şartlardır.

Eps Tse Belgesi Nasıl Alınır?

EPS TSE belgesi almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • Kalite Yönetim Sistemi Kurulması: EPS üreticileri, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarını karşılamak için bir kalite yönetim sistemi kurmalıdır. Bu sistem, kalite yönetimi prensiplerini içermelidir ve üretim süreçlerinin denetlenmesi, ürün kalitesinin kontrol edilmesi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini içermelidir.
 • TSE Başvurusu: EPS üreticileri, TSE’ye başvurarak EPS TSE belgesi almak istediklerini belirtmelidir. Başvuru süreci, TSE tarafından belirlenen belge başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin sunulmasıyla başlar.
 • Denetim Süreci: TSE, başvuruyu aldıktan sonra, EPS üreticisinin kalite yönetim sistemi ve ürün kalitesini denetleyecektir. Bu denetim, üretim sürecinin her aşamasını ve ürünlerin kalite kontrolünü kapsar.
 • Değerlendirme: TSE, denetim sonrasında EPS üreticisinin kalite yönetim sistemi ve ürün kalitesinin TSE standartlarına uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer gerekli şartlar sağlanmışsa, EPS TSE belgesi verilecektir.
 • Belgenin Yenilenmesi: EPS TSE belgesi, periyodik olarak TSE tarafından yenilenmelidir. Bu yenileme süreci, EPS üreticisinin kalite yönetim sistemi ve ürün kalitesinin TSE standartlarına uygun olduğunun teyit edilmesiyle gerçekleştirilir.

EPS TSE belgesi almak, EPS ürünlerinin kalite standartlarına uygun olarak üretildiğine dair bir güvence sağlar ve bu nedenle ürünlerin piyasada kabul edilmesi için önemlidir.

Eps Tse Belgesi Standardı Numarası Nedir? Temel Maddeleri Nelerdir?

EPS TSE belgesi standardı numarası TS EN 13163’tür. Bu standart, genellikle yapı sektöründe kullanılan EPS ürünlerinin kalite gereksinimlerini belirler.

TS EN 13163 standardının temel maddeleri şunlardır:

 • Ürün Tanımı: Standardın ilk maddesi, EPS ürünlerinin tanımını ve sınıflandırmasını içerir. Bu bölüm, ürünlerin yoğunluğu, boyutları, mekanik özellikleri ve ısı yalıtım özellikleri gibi teknik özelliklerini belirler.
 • Ürün Özellikleri: Standardın ikinci bölümü, EPS ürünlerinin kalite gereksinimlerini belirler. Bu gereksinimler, ürünlerin mekanik özellikleri, ısı yalıtım özellikleri, nem alma özellikleri, yangın davranışı ve diğer teknik özelliklerini içerir.
 • Üretim Kontrolü: Standardın üçüncü bölümü, EPS ürünlerinin üretim sürecinin kontrolünü kapsar. Bu bölüm, ürün hammaddelerinin seçimi, depolanması, işlenmesi, kalite kontrolü ve ürünlerin ambalajlanması gibi adımları içerir.
 • İşaretlemeler ve Etiketleme: Standardın dördüncü bölümü, EPS ürünlerinin işaretlenmesi ve etiketlenmesini kapsar. Bu bölüm, ürünlerin tanımlanmasını ve takibini kolaylaştırmak için ürüne ait bilgilerin etiketlenmesini ve ürün üzerinde yer alacak işaretlemeleri belirler.
 • Numune Alma ve Testler: Standardın beşinci bölümü, EPS ürünlerinin numune alınması ve test edilmesini kapsar. Bu bölüm, ürünlerin kalite gereksinimlerine uygunluğunun teyit edilmesi için gerekli numune alma ve test yöntemlerini belirler.
 • Kalite Kontrolü: Standardın altıncı bölümü, EPS ürünlerinin kalite kontrol sürecini kapsar. Bu bölüm, üreticilerin üretim sürecini ve ürün kalitesini kontrol etmeleri için gereken yöntemleri belirler.

TS EN 13163 standardı, EPS TSE belgesi almak isteyen bir üreticinin karşılaması gereken temel şartları belirler ve ürünlerin kalite standartlarına uygun olarak üretilmesine dair bir güvence sağlar.

Eps Tse Belgesi Testleri Nelerdir?

EPS TSE belgesi testleri, EPS ürünlerinin TS EN 13163 standardında belirlenen kalite gereksinimlerine uygunluğunun teyit edilmesi için yapılan testlerdir. Bu testler, ürünün mekanik özellikleri, ısı yalıtım özellikleri, nem alma özellikleri, yangın davranışı ve diğer teknik özelliklerini ölçer.

EPS TSE belgesi testleri arasında şunlar yer alır:

 • Yoğunluk Testi: EPS ürünlerinin yoğunluğunun ölçülmesi için yapılır. Bu test, ürünlerin kalitesinin belirlenmesinde önemli bir parametredir.
 • Basınç Dayanımı Testi: EPS ürünlerinin mekanik dayanımını ölçmek için yapılır. Bu test, ürünlerin taşıyabileceği yükleri ve deformasyonu belirlemek için kullanılır.
 • Termal İletkenlik Testi: EPS ürünlerinin ısı yalıtım özelliklerini ölçmek için yapılır. Bu test, ürünlerin ısı yalıtım performansını belirlemek için kullanılır.
 • Nem Alma Testi: EPS ürünlerinin nem alma özelliklerini ölçmek için yapılır. Bu test, ürünlerin su emme kapasitesini belirlemek için kullanılır.
 • Yanıcılık Testi: EPS ürünlerinin yangın davranışlarını ölçmek için yapılır. Bu test, ürünlerin yangına karşı dayanıklılık seviyesini belirlemek için kullanılır.

EPS TSE belgesi testleri, EPS ürünlerinin kalite standartlarına uygun olarak üretilmesine dair bir güvence sağlar ve bu nedenle ürünlerin piyasada kabul edilmesi için önemlidir.

Eps Tse Belgesi İçin Dokümantasyon Şartları Nelerdir?

EPS TSE belgesi için dokümantasyon şartları şunlardır:

 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları: EPS üreticisi, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarını karşılamak için bir kalite yönetim sistemi kurmalıdır. Bu sistemin dokümanları, kalite politikası, kalite hedefleri, prosedürler, talimatlar ve kayıtları gibi unsurları içermelidir.
 • Ürün Bilgileri: EPS üreticisi, ürünlerinin teknik özelliklerini ve kalite gereksinimlerini belirten dokümanlar sunmalıdır. Bu dokümanlar, ürün tanımları, ürün özellikleri, ambalajlama ve işaretlemeler, teknik veri sayfaları gibi bilgileri içermelidir.
 • Üretim Dokümanları: EPS üreticisi, üretim süreci ile ilgili dokümanları sunmalıdır. Bu dokümanlar, üretim planları, üretim talimatları, kalite kontrol kayıtları ve üretimde kullanılan ekipmanların bakım ve kalibrasyon kayıtları gibi bilgileri içermelidir.
 • Personel Dokümanları: EPS üreticisi, personel eğitimleri ve yetkinliklerine ilişkin dokümanları sunmalıdır. Bu dokümanlar, personel eğitim planları, eğitim kayıtları, yetkinlik belgeleri ve sertifikalar gibi bilgileri içermelidir.
 • Denetim Dokümanları: EPS üreticisi, periyodik olarak yapılan denetimlere ilişkin dokümanları sunmalıdır. Bu dokümanlar, denetim sonuçları, düzeltici faaliyetler ve iyileştirme önerileri gibi bilgileri içermelidir.

EPS TSE belgesi için gereken dokümantasyon, EPS üreticisinin kalite yönetim sistemi ve ürün kalitesinin TSE standartlarına uygunluğunu gösterir. Bu dokümantasyon, ürünlerin piyasada kabul edilmesi ve güvenilirliğinin artırılması için önemlidir.

Eps Tse Belgesi Denetim Ve Belgelendirme Süreci

EPS TSE belgesi denetim ve belgelendirme süreci şu adımları içerir:

 • Başvuru: EPS üreticisi, TSE’ye başvurarak EPS TSE belgesi almak istediğini belirtir. Başvuru süreci, TSE tarafından belirlenen belge başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin sunulmasıyla başlar.
 • Denetim: TSE, başvuru aldıktan sonra, EPS üreticisinin kalite yönetim sistemi ve ürün kalitesini denetleyecektir. Bu denetim, üretim sürecinin her aşamasını ve ürünlerin kalite kontrolünü kapsar. Denetimler genellikle belirli aralıklarla tekrarlanır.
 • Değerlendirme: TSE, denetim sonrasında EPS üreticisinin kalite yönetim sistemi ve ürün kalitesinin TSE standartlarına uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer gerekli şartlar sağlanmışsa, EPS TSE belgesi verilecektir.
 • Belge Yenileme: EPS TSE belgesi, periyodik olarak TSE tarafından yenilenmelidir. Bu yenileme süreci, EPS üreticisinin kalite yönetim sistemi ve ürün kalitesinin TSE standartlarına uygun olduğunun teyit edilmesiyle gerçekleştirilir.

EPS TSE belgesi denetim ve belgelendirme süreci, EPS ürünlerinin kalite standartlarına uygun olarak üretilmesine dair bir güvence sağlar. Bu süreç, ürünlerin piyasada kabul edilmesi ve güvenilirliğinin artırılması için önemlidir.

Eps Tse Belgesi Maliyeti Nedir?

EPS TSE belgesi maliyeti, üreticinin büyüklüğüne, ürün gamına, kalite yönetim sistemine ve denetim maliyetlerine göre değişebilir. Dolayısıyla, kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Bununla birlikte, EPS TSE belgesi maliyetinin aşağıdaki unsurlar tarafından etkilenebileceği söylenebilir:

 • Denetim Masrafları: EPS üreticileri, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarını karşılamak için periyodik olarak denetimlere tabi tutulmalıdır. Bu denetimlerin maliyeti, denetim sıklığına ve denetim sürecinin uzunluğuna bağlıdır.
 • Kalite Yönetim Sistemi Giderleri: EPS üreticileri, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarını karşılamak için bir kalite yönetim sistemi kurmalıdır. Bu sistemin kurulumu, uygulanması ve sürdürülmesi, üreticinin belge alması için gereken maliyetler arasında yer alabilir.
 • Personel Eğitim Giderleri: EPS üreticileri, kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olarak personel eğitimi düzenlemelidir. Bu eğitimlerin maliyeti, personel sayısı ve eğitim sürecine göre değişebilir.
 • Belgelendirme Ücretleri: TSE, EPS üreticilerine belgelendirme hizmeti sunar. Bu hizmetin maliyeti, belge türüne ve süresine göre değişebilir.

EPS TSE belgesi maliyeti, üreticinin yapısına ve kalite yönetim sistemine göre değişebilir. Ancak, belgenin alınması, EPS ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliği için önemli bir faktördür ve üreticinin uzun vadede maliyetlerini düşürebilir.

Eps Tse Belgesi Faydaları Nelerdir?

EPS TSE belgesi, EPS üreticileri ve tüketicileri için birçok fayda sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kalite Güvencesi: EPS TSE belgesi, EPS ürünlerinin TSE standartlarına uygun olarak üretildiğini ve kalite standartlarına uygun olduğunu garanti eder. Bu, üreticilerin ürünlerinin kalitesine dair güvence sağlar ve tüketicilerin ürünlerin kalitesinden emin olmalarını sağlar.
 • Rekabet Avantajı: EPS TSE belgesi, üreticilerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Belge, ürünlerin kalitesinin üstün olduğunu gösterir ve bu nedenle tüketicilerin tercih etmesine yardımcı olabilir.
 • İhracat Kolaylığı: EPS TSE belgesi, Türkiye’den diğer ülkelere ihracat yaparken üreticilere kolaylık sağlar. Birçok ülke, ithal edilen ürünlerin kalite standartlarını belirleyen belgeler talep eder ve EPS TSE belgesi, Türk EPS ürünlerinin ihracatında büyük bir avantaj sağlar.
 • Müşteri Güveni: EPS TSE belgesi, üreticilerin müşteri güvenini kazanmalarına yardımcı olur. Belge, ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini doğruladığından, müşterilerin EPS ürünlerine olan güvenleri artar.
 • Ürün İyileştirme: EPS TSE belgesi, üreticilerin ürün kalitesini sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur. Belge, üreticilerin kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak gözden geçirmelerini ve iyileştirmelerini sağlar.

EPS TSE belgesi, EPS üreticileri ve tüketicileri için birçok fayda sağlar ve Türkiye’deki EPS ürünlerinin kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Eps Tse Belgesi Danışmanlık Ve İş Akışı Nedir?

EPS TSE belgesi danışmanlığı, EPS üreticilerine, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarına uygun olarak üretim yapmaları için danışmanlık hizmeti veren bir süreçtir. Bu danışmanlık hizmeti, üreticilerin kalite yönetim sistemlerini kurmalarına, süreçlerini iyileştirmelerine ve TSE belgesi almak için gereken şartları sağlamalarına yardımcı olur.

EPS TSE belgesi danışmanlık hizmeti genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • İlk Değerlendirme: EPS üreticisiyle bir ön görüşme yapılır ve mevcut kalite yönetim sistemi ve üretim süreçleri hakkında bilgi toplanır. Bu, EPS üreticisinin mevcut durumunu belirlemek için yapılır.
 • Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu: EPS üreticisi, TSE tarafından belirlenen kalite standartlarını karşılamak için bir kalite yönetim sistemi kurar. Danışmanlık firması, kalite yönetim sistemi oluşturma sürecinde üreticiye rehberlik eder.
 • Kalite Kontrol Süreçleri: EPS üreticisi, ürün kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesini sağlayacak prosedürler oluşturur. Danışmanlık firması, bu prosedürlerin oluşturulması ve uygulanmasında yardımcı olur.
 • Dokümantasyon Hazırlama: EPS üreticisi, TSE belgesi için gerekli dokümantasyonu hazırlar. Danışmanlık firması, gerekli belgelerin hazırlanması ve sunulması konusunda üreticiye rehberlik eder.
 • Denetim Hazırlığı: EPS üreticisi, TSE tarafından yapılacak denetimlere hazırlanır. Danışmanlık firması, üreticiye denetim süreci hakkında bilgi verir ve denetim öncesi hazırlıklar konusunda rehberlik eder.

EPS TSE belgesi danışmanlık hizmeti, üreticilerin TSE belgesi almak için gereken şartları sağlamalarına yardımcı olur. Bu hizmet, EPS üreticilerinin kalite yönetim sistemlerini geliştirmelerine ve ürün kalitesini artırmalarına yardımcı olur.

Eps Tse Belgesi Süresi Ve Yenilenmesi

EPS TSE belgesi, TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üretildiğini ve kalite standartlarını karşıladığını doğrulayan bir belgedir. Belgenin geçerlilik süresi, belge türüne ve TSE’nin belirlediği sürelere göre değişebilir. Ancak, genellikle EPS TSE belgesi 3 yıllık bir geçerlilik süresine sahiptir.

EPS TSE belgesi, belge süresi dolmadan önce yenilenmelidir. Bu yenileme süreci, TSE tarafından belirlenen periyodik denetimlerin yapılması ve belge süresinin uzatılmasıyla gerçekleştirilir. Yenileme süreci, üreticinin kalite yönetim sisteminin ve ürün kalitesinin TSE standartlarına uygun olduğunun teyit edilmesiyle tamamlanır.

EPS TSE belgesi, EPS üreticileri için kalite standartlarını karşılamak ve ürünlerinin kalitesini güvence altına almak için önemlidir. Belgenin yenilenmesi, üreticilerin kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirmelerine ve ürün kalitesini artırmalarına yardımcı olur.