Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Nedir?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılan denizcilik ekipmanlarının uygunluk değerlendirmesi için gereklidir. CE işareti, ürünün Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğunu gösterir.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi, Avrupa Birliği’nin “Yeni Yaklaşım” mevzuatı kapsamında yer alan ve CE işareti taşıması gereken ürünlere yönelik bir belgelendirme işlemidir. Denizcilik ekipmanlarına yönelik CE belgesi alınabilmesi için ürünlerin ilgili AB direktiflerine uygunluğunun test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Bu testler, ürünlerin tasarım, üretim, performans ve güvenlik açısından AB mevzuatına uygun olduğunu göstermektedir.

Denizcilik ekipmanlarına yönelik CE belgesi, ürünlerin serbest dolaşımını ve satışını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, ürünlerin güvenliği ve performansı konusunda tüketicilere güvence sağlamaktadır. Bu nedenle, denizcilik ekipmanları üreticileri ve satıcıları için CE belgesi almak önemlidir.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi alabilmek için, ürünlerin aşağıdaki temel gereksinimleri karşılaması gerekmektedir:

 • Ürün, ilgili AB direktifleri kapsamında uygun bir şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
 • Ürün, AB mevzuatı tarafından belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulmuştur. Bu prosedürler, ürünlerin tasarım, üretim, performans ve güvenlik açısından AB mevzuatına uygun olduğunu gösterir.
 • Ürün, uygunluk değerlendirme prosedürleri sonucunda verilen CE işareti taşır.
 • Ürünlerin teknik dosyaları, AB mevzuatı tarafından belirlenen gereklilikleri karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Ürünlerin etiketleri ve talimatları, AB mevzuatında belirtilen gereklilikleri karşılamaktadır.
 • Ürünlerin güvenli kullanımı, kullanıcılar için açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmiştir.

Bu gereksinimler, denizcilik ekipmanları için belirli AB direktiflerinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu direktifler arasında, deniz araçlarının ekipman ve sistemlerine yönelik 2013/53/AB Direktifi ve kişisel koruyucu donanımlar için 89/686/AT Direktifi yer almaktadır.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulmak: Denizcilik ekipmanları, ilgili AB direktiflerinde belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri kapsamında test edilmelidir. Bu testler, ürünlerin tasarım, üretim, performans ve güvenlik açısından AB mevzuatına uygun olduğunu göstermektedir.
 • Teknik dosya hazırlamak: Ürünlerin teknik dosyaları, AB mevzuatında belirtilen gereklilikleri karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik dosya, ürünün tasarımı, üretim yöntemleri, test sonuçları, kalite güvence yöntemleri ve ürünün AB direktifleri kapsamındaki uygunluğuna ilişkin diğer belgeleri içermelidir.
 • CE işareti kullanımı: Ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürleri sonucunda verilen CE işareti taşınmalıdır. CE işareti, ürünlerin AB mevzuatına uygun olduğunu gösterir.
 • Etiket ve talimat hazırlamak: Ürünlerin etiketleri ve talimatları, AB mevzuatında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır. Etiketler, ürünün tanımını, üreticinin adını ve adresini, CE işaretini ve seri numarasını içermelidir. Talimatlar, ürünlerin güvenli kullanımı ve bakımı hakkında kullanıcılara bilgi vermelidir.
 • Belgeleme: Ürünlerin uygunluğunu belirten teknik dosyalar, CE işaretleri ve etiketler, bir sertifikasyon kuruluşu tarafından doğrulanmalıdır.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak için, ürünlerin ilgili AB direktiflerine uygunluğunun test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Bu işlem, üretici veya ithalatçılar tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak, üreticiler veya ithalatçılar, uygunluğu doğrulayan teknik dosyaları hazırlamak ve CE işaretini kullanmakla yükümlüdür.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Testi Ve Normları Nelerdir?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi alabilmek için, ürünlerin belirli AB direktiflerinde yer alan uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulması gerekmektedir. Bu prosedürler, ürünlerin tasarım, üretim, performans ve güvenlik açısından AB mevzuatına uygun olduğunu gösterir.

Denizcilik ekipmanlarına yönelik testler ve normlar, ürünün niteliğine göre değişebilir. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

 • Deniz araçlarının ekipman ve sistemlerine yönelik 2013/53/AB Direktifi: Bu direktif kapsamında, deniz araçları için uygunluk değerlendirme prosedürleri belirlenmiştir. Bu prosedürler arasında, ürünün elektromanyetik uyumluluğu, yangın testleri, yapısal bütünlük testleri, elektrikli cihazların güvenliği, hidrolik ve pnömatik sistemlerin güvenliği yer alır.
 • Kişisel koruyucu donanımlar için 89/686/AT Direktifi: Bu direktif kapsamında, kişisel koruyucu donanımların güvenliğinin test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Bu testler arasında, ürünün darbe dayanımı, yüzme yeleklerinin yüzdürme kapasitesi, yangın dayanımı, su geçirmezlik testleri yer alır.
 • Denizcilik ekipmanlarının deniz koşullarında kullanımına yönelik uluslararası standartlar: Bu standartlar arasında, IEC (International Electrotechnical Commission) ve ISO (International Organization for Standardization) gibi kuruluşlar tarafından belirlenen elektromanyetik uyumluluk, suya dayanıklılık, sıcaklık ve nem toleransı testleri yer alır.

Denizcilik ekipmanlarına yönelik testler ve normlar, ürünlerin niteliğine göre farklılık gösterir. Bu nedenle, üreticiler ve ithalatçılar, uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olarak, ürünlerinin test edilmesi için belirlenmiş standartları takip etmelidir.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Direktif Ve Yönetmelik Maddeleri Nelerdir?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak için, ürünlerin ilgili AB direktiflerinde yer alan uygunluk değerlendirme prosedürleri kapsamında test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Aşağıda, denizcilik ekipmanlarına yönelik temel AB direktifleri ve yönetmelikler ve bu belgelerin hangi maddelerinde bahsedildiği açıklanmaktadır:

 • Deniz araçlarının ekipman ve sistemlerine yönelik 2013/53/AB Direktifi: Bu direktifte, denizcilik ekipmanları için uygunluk değerlendirme prosedürleri ve gereklilikleri belirtilmiştir. Direktifin 3. maddesi, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak için gereken işaretlemeleri, 5. maddesi, ürünlerin teknik dosyalarını ve gerekliliklerini, 6. maddesi, ürünlerin test edilmesi ve doğrulanması gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, 7. maddesi, ürünlerin güvenlik gerekliliklerini, 9. maddesi, CE işaretinin kullanımını ve 11. maddesi, ürünlerin serbest dolaşımını düzenlemektedir.
 • Kişisel koruyucu donanımlar için 89/686/AT Direktifi: Bu direktif kapsamında, denizcilik ekipmanları için belirli güvenlik gereklilikleri belirtilmiştir. Direktifin 3. maddesi, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak için gereken işaretlemeleri, 4. maddesi, ürünlerin teknik dosyalarını ve gerekliliklerini, 5. maddesi, ürünlerin test edilmesi ve doğrulanması gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, 6. maddesi, CE işaretinin kullanımını ve 8. maddesi, ürünlerin serbest dolaşımını düzenlemektedir.
 • Denizcilik ekipmanlarının deniz koşullarında kullanımına yönelik uluslararası standartlar: Bu standartlar arasında, IEC (International Electrotechnical Commission) ve ISO (International Organization for Standardization) gibi kuruluşlar tarafından belirlenen elektromanyetik uyumluluk, suya dayanıklılık, sıcaklık ve nem toleransı testleri yer alır. Bu standartlar, ürünlerin belirli yönlerini belirleyen farklı maddeler içermektedir.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak için, üreticilerin veya ithalatçıların uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip etmesi gerekmektedir. Bu işlem, ürünlerin belirli AB direktifleri ve uluslararası standartlara uygun olarak test edilir.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Dökümantasyon Şartları Nelerdir?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak için, ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olarak test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca, ürünlerin teknik dosyaları, etiketleri ve talimatları belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamalıdır. Bu nedenle, denizcilik ekipmanları için CE belgesi dökümantasyon şartları aşağıdaki gibidir:

 • Teknik dosya: Ürünün tasarımı, üretim yöntemleri, test sonuçları, kalite güvence yöntemleri ve ürünün AB direktifleri kapsamındaki uygunluğuna ilişkin diğer belgeleri içeren bir dosyadır.
 • Etiketler: Ürünün tanımını, üreticinin adını ve adresini, CE işaretini ve seri numarasını içeren etiketler.
 • Talimatlar: Ürünlerin güvenli kullanımı ve bakımı hakkında kullanıcılara bilgi veren talimatlar.
 • İşaretlemeler: Ürünün işaretlenmesi gereken yerleri belirleyen ve belirli standartlara uygun olarak uygulanması gereken işaretlemeler.
 • Sertifikalar: Ürünün uygunluğuna dair belirli sertifikalar, test raporları veya kalite yönetim sistemleri belgeleri.

Bu dökümantasyon şartları, denizcilik ekipmanları için belirli AB direktifleri ve yönetmelikler tarafından belirlenmektedir. Örneğin, deniz araçlarının ekipman ve sistemlerine yönelik 2013/53/AB Direktifi, ürünlerin uygunluğuna dair teknik dosya, etiketler ve talimatlar gibi dökümantasyon şartlarını belirlemektedir.

Denizcilik ekipmanları için CE belgesi dökümantasyon şartları, üreticiler veya ithalatçılar tarafından belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürleri sonucunda belirlenir. Bu nedenle, üreticiler veya ithalatçılar, AB direktiflerinde ve uluslararası standartlarda belirtilen gereklilikleri karşılamak için uygun dökümantasyonu hazırlamakla yükümlüdür.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Denetim Şartları Nelerdir?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak için, ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürleri kapsamında test edilmesi, teknik dosyaların hazırlanması, etiketlerin ve talimatların belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Bu nedenle, denizcilik ekipmanları için CE belgesi denetim şartları aşağıdaki gibidir:

 • Üretim yeri denetimi: Ürünlerin üretildiği yerler, belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen standartlara uygun olarak denetlenmelidir. Bu denetimler, üretim sürecindeki hataların önlenmesi ve kalite standartlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilir.
 • Ürün denetimi: Ürünler, belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen standartlara uygun olarak test edilmelidir. Bu testler, ürünlerin güvenliği, performansı ve kalitesinin doğrulanmasını amaçlamaktadır.
 • Dış denetim: Ürünlerin uygunluğunu doğrulayan teknik dosyalar, CE işaretleri ve etiketler, belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen standartlara uygun olarak doğrulanmalıdır. Bu doğrulamalar, üreticilerin veya ithalatçıların ürünlerinin AB mevzuatına uygun olduğunu göstermektedir.
 • Serbest dolaşım denetimi: Ürünlerin serbest dolaşımı, belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen standartlara uygun olarak denetlenmektedir. Bu denetimler, ürünlerin farklı AB ülkelerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak için gerçekleştirilir.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi denetim şartları, belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenir. Üreticiler veya ithalatçılar, bu direktiflere uygun olarak, ürünlerin üretim süreci, testleri ve belgelendirmesi gibi konularda uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Denetimler, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu doğrulamak için gereklidir ve üreticilerin veya ithalatçıların ürünlerinin güvenliğini, performansını ve kalitesini sağlamak için önemlidir.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Dökümantasyon Şartları Nelerdir?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak için, ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürleri kapsamında test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca, ürünlerin teknik dosyaları, etiketleri ve talimatları belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamalıdır. Bu nedenle, denizcilik ekipmanları için CE belgesi dökümantasyon şartları aşağıdaki gibidir:

 • Teknik dosya: Ürünün tasarımı, üretim yöntemleri, test sonuçları, kalite güvence yöntemleri ve ürünün AB direktifleri kapsamındaki uygunluğuna ilişkin diğer belgeleri içeren bir dosyadır.
 • Etiketler: Ürünün tanımını, üreticinin adını ve adresini, CE işaretini ve seri numarasını içeren etiketler.
 • Talimatlar: Ürünlerin güvenli kullanımı ve bakımı hakkında kullanıcılara bilgi veren talimatlar.
 • İşaretlemeler: Ürünün işaretlenmesi gereken yerleri belirleyen ve belirli standartlara uygun olarak uygulanması gereken işaretlemeler.
 • Sertifikalar: Ürünün uygunluğuna dair belirli sertifikalar, test raporları veya kalite yönetim sistemleri belgeleri.

Bu dökümantasyon şartları, denizcilik ekipmanları için belirli AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenmektedir. Örneğin, deniz araçlarının ekipman ve sistemlerine yönelik 2013/53/AB Direktifi, ürünlerin uygunluğuna dair teknik dosya, etiketler ve talimatlar gibi dökümantasyon şartlarını belirlemektedir.

Denizcilik ekipmanları için CE belgesi dökümantasyon şartları, üreticiler veya ithalatçılar tarafından belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürleri sonucunda belirlenir. Bu nedenle, üreticiler veya ithalatçılar, AB direktiflerinde ve uluslararası standartlarda belirtilen gereklilikleri karşılamak için uygun dökümantasyonu hazırlamakla yükümlüdür.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Danışmanlık

Denizcilik ekipmanları CE belgesi almak, ürünlerin AB mevzuatı kapsamında uygunluğunu doğrulamak ve serbest dolaşımını sağlamak için önemlidir. Ancak, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve belgelendirme süreci oldukça karmaşık olabilir ve üreticiler veya ithalatçılar için zorlu bir görev olabilir. Bu nedenle, denizcilik ekipmanları CE belgesi danışmanlık hizmetleri, üreticilerin veya ithalatçıların belgelendirme sürecinde profesyonel yardım almalarına yardımcı olabilir.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi danışmanlık hizmetleri, ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olarak test edilmesini ve doğrulanmasını sağlamak için gereken adımları yönlendirmektedir. Bu danışmanlık hizmetleri ayrıca, teknik dosyaların hazırlanması, etiketlerin ve talimatların doğru şekilde belirlenmesi ve ürünlerin belirli AB direktifleri ve yönetmeliklerine uygunluğunun doğrulanması gibi diğer gerekliliklerle ilgili yardım sağlamaktadır.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi danışmanlık hizmetleri, deneyimli ve lisanslı profesyoneller tarafından sunulmalıdır. Bu hizmetler, üreticilerin veya ithalatçıların belgelendirme sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda onlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, denizcilik ekipmanları üreten veya ithal eden işletmeler, belgelendirme sürecinde profesyonel yardım alarak, ürünlerinin AB mevzuatına uygun olduğundan emin olabilirler.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Zorunlumudur?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi, AB üyesi ülkelerde denizcilik ekipmanlarının serbest dolaşımını sağlamak ve AB mevzuatı kapsamında ürünlerin uygunluğunu doğrulamak için zorunlu bir gerekliliktir.

Denizcilik ekipmanları, AB direktifleri ve yönetmelikleri tarafından belirlenen teknik gerekliliklere uygun olarak tasarlanmalı, üretilmeli ve test edilmelidir. Ürünler, CE işaretinin yanı sıra belirli direktiflerin adını taşıyan bir “uygunluk beyanı” ile birlikte etiketlenmelidir.

Deniz araçları için geçerli olan 2013/53/AB Direktifi, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak ve serbest dolaşımını sağlamak için belirli gereklilikler belirlemektedir. Bu gereklilikler, ürünlerin uygunluğunun belgelenmesi, test edilmesi, etiketlenmesi, belirli standartlara uygun olarak işaretlenmesi ve bir uygunluk beyanı sunulması gibi dökümantasyon şartlarını içermektedir. Dolayısıyla, AB üyesi ülkelerde, denizcilik ekipmanları için CE belgesi zorunlu bir gerekliliktir.

Üreticiler veya ithalatçılar, denizcilik ekipmanlarının AB mevzuatı kapsamında uygunluğunu doğrulamak için CE belgesi almak zorundadır. Bu belge, ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini sağlamak için gereklidir. CE belgesi olmayan ürünler, AB üyesi ülkelerde satılamaz veya kullanılamaz ve bu ülkelerdeki otoriteler tarafından geri çağrılabilir.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Maliyeti

Denizcilik ekipmanları CE belgesi maliyeti, ürünün tipine, karmaşıklığına, test sürecine ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genel olarak CE belgesi almak için ödenmesi gereken bazı maliyetler şunları içerebilir:

 • Test maliyetleri: Ürünlerin test edilmesi ve doğrulanması için gereken maliyetler, genellikle ürünün tipine ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Ürünlerin test edilmesi için laboratuvar hizmetleri sunan şirketlerin maliyetleri farklı olabilir.
 • Danışmanlık hizmetleri: Belgelendirme sürecinde danışmanlık hizmetleri almak, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak için gereken adımları takip etmek ve teknik dosyaları hazırlamak için yardımcı olabilir. Danışmanlık hizmetlerinin maliyeti, ürünlerin tipine ve belgelendirme sürecine bağlı olarak değişebilir.
 • Belgelendirme maliyetleri: Ürünlerin uygunluğunu doğrulamak için gereken belgelendirme maliyetleri, belgelendirme kuruluşu ve ürünlerin tipine göre değişebilir.
 • Diğer maliyetler: Etiketlerin ve talimatların hazırlanması, ürünlerin işaretlenmesi ve serbest dolaşımı sağlamak için gereken diğer maliyetler de CE belgesi maliyetini artırabilir.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi maliyetleri, üreticiler veya ithalatçılar tarafından belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürleri ve belgelendirme sürecine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak bu maliyetler, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak ve serbest dolaşımını sağlamak için gereken önemli bir yatırımdır.

Denizcilik Ekipmanları Ce Belgesi Faydaları

Denizcilik ekipmanları CE belgesi, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu doğrulamak ve serbest dolaşımını sağlamak için gereklidir. Bu belgenin faydaları şunlardır:

 • Güvenilirlik: CE belgesi, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu doğrulayan ve test eden bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilir. Bu, ürünlerin güvenilirliğini artırır ve kullanıcıların daha güvenli bir ürün aldıklarından emin olmalarını sağlar.
 • Serbest Dolaşım: CE belgesine sahip olan ürünler, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşımını sağlar. Bu, ürünlerin sınır ötesi ticaretini kolaylaştırır ve işletmelerin daha geniş bir pazar potansiyeline ulaşmasını sağlar.
 • Rekabet Avantajı: CE belgesine sahip olan ürünler, diğer ürünlere göre daha güvenli ve uygun olduğunu kanıtlayarak rekabet avantajı sağlar.
 • Uygunluk: CE belgesi, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu doğrulayan bir belgedir. Bu, işletmelerin AB mevzuatına uygunluğunu kanıtlamalarına ve ürünlerini pazarlamalarına olanak tanır.
 • İşletme İmajı: CE belgesine sahip olmak, işletmenin güvenilirliğini ve kalitesini artırır. Bu, müşteri güvenini artırır ve işletmenin imajını güçlendirir.

Denizcilik ekipmanları için CE belgesi, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak ve serbest dolaşımını sağlamak için önemli bir gerekliliktir. Bu belgeye sahip olmak, işletmelerin daha güvenli ve uygun ürünler üretmelerini sağlar ve işletme imajını güçlendirir.

Denizcilik Ekipmanları Ce Sertifikası Kaç Yıllıktır? Ara Gözetim Varmıdır?

Denizcilik ekipmanları CE belgesi, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak ve serbest dolaşımını sağlamak için verilen bir belgedir. CE belgesi, verildiği tarihten itibaren geçerliliğini korur ve herhangi bir yenileme gerektirmez. Ancak, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu sürdürmesi için düzenli aralıklarla ara gözetim yapılması gerekmektedir.

Ara gözetim, belge sahibi olan üreticilerin veya ithalatçıların ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu korumak için belirli aralıklarla ürünlerinin tekrar test edilmesini ve değerlendirilmesini gerektiren bir süreçtir. Bu, ürünlerin belirli aralıklarla test edilmesi ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olarak kalması için gereklidir.

Ara gözetim, belge sahibi olan üreticiler veya ithalatçılar tarafından yapılabilir veya belgelendirme kuruluşları tarafından yapılabilir. Bu süreçte, ürünlerin teknik dosyaları, etiketleri ve belgeleri gözden geçirilir ve ürünlerin uygunluğu tekrar test edilir. Ara gözetim, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu sürdürmesini sağlar ve güvenliğini korur.

Denizcilik ekipmanları CE belgesi için ara gözetim gereklidir ve bu süreç, belirli aralıklarla gerçekleştirilir. Belge sahibi olan üreticiler veya ithalatçılar, ürünlerinin uygunluğunu korumak için düzenli aralıklarla ara gözetim yaptırmalıdır.