BSCI Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

BSCI Belgesi

BSCI (Business Social Compliance Initiative), bir işletmenin tedarik zinciri boyunca sosyal sorumluluk ve etik standartlara uygunluğunu değerlendiren bir sertifikasyon programıdır. Bu belge, işletmelerin ürün ve hizmetlerini üretirken çalışan haklarına, çevresel etkilere ve iş etiğine uygun bir şekilde hareket etmelerini teşvik eder.

 • BSCI belgesi, bir işletmenin tedarik zinciri içindeki tüm aşamalarda sosyal sorumluluk standartlarına uygun davrandığını doğrulayan bir belgedir. Bu standartlar arasında çalışan hakları, güvenli çalışma koşulları, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma gibi konular bulunur. BSCI belgesi, işletmelerin sadece yasal düzenlemelere uymakla kalmayıp aynı zamanda etik ve sosyal sorumluluk prensiplerine de bağlı kalmalarını bekler.
 • Bu belge, tüketicilere, müşterilere ve diğer paydaşlara işletmenin sosyal sorumluluk taahhütlerini ve sürdürülebilirlik çabalarını gösterme açısından önemlidir. Aynı zamanda, işletmeler arasında adil rekabeti teşvik eder ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturulmasına katkıda bulunur.
 • BSCI belgesi, bir işletmenin tedarik zinciri içinde sosyal sorumluluk standartlarına uygunluğunu gösteren bir güvence sağlar ve müşterilere, tüketicilere ve diğer paydaşlara işletmenin sürdürülebilirlik ve etik ilkelerine bağlı olduğunu gösterir.

Online Ücretsiz Randevu Planla

BSCI, işletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda tüketicilere de güvence vermektedir. Bu sayede, tüketiciler, aldıkları ürünlerin insan haklarına saygı gösterilerek üretildiğinden ve çevreye zarar vermediğinden emin olabilirler.

BSCI Konusunda Detaylı Bilgi Almak için Ücretsiz bir Randevu Oluşturabilirsiniz. Bizi doğrudan  444 22 41 numaralı hattımızdan arayabilir veya Hızlı Teklif Al Formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.

BSCI belgesi, tedarik zinciri yönetiminde insan hakları, çalışma koşulları ve çevre konularında iyileştirmeler yapmayı amaçlayan bir standardıdır.

BSCI Belgesi Dokümantasyon Şartları Nelerdir?

BSCI uyum denetimi için gereken dokümantasyon şartları şunlardır:

 

İşletmenin yasal belgeleri

İşletme, tedarik zinciri yönetimiyle ilgili yasal belgeleri hazır bulundurmalıdır. Bu belgeler, işletmenin üretim tesislerinde çalışanların güvenliği, çalışma koşulları, çevre koruma gibi konularda yasal gerekliliklere uyduğunu gösterir.

İşletmenin organizasyon şeması

 İşletme, organizasyon şemasını ve çalışanlarının görev ve sorumluluklarını gösteren bir belge sunmalıdır. Bu belge, BSCI uyum denetimlerinde işletmenin yönetim yapısını ve çalışanların yetki ve sorumluluklarını anlamak için kullanılır.

İşletmenin üretim süreçleri:

 İşletme, üretim süreçlerini ve tedarik zincirindeki tüm tarafların rollerini açıklayan bir belge sunmalıdır. Bu belge, BSCI uyum denetimlerinde işletmenin tedarik zincirindeki tüm tarafların sosyal ve çevresel sorumluluklarını anlamak için kullanılır.

İşletmenin çevre politikası:

 İşletme, çevre politikasını belirleyen ve uygulayan bir belge sunmalıdır. Bu belge, işletmenin üretim süreçleri ve tedarik zincirindeki diğer faaliyetlerinin çevreye olan etkisini azaltmak için aldığı önlemleri gösterir.

İşletmenin sosyal sorumluluk politikası

 İşletme, sosyal sorumluluk politikasını belirleyen ve uygulayan bir belge sunmalıdır. Bu belge, işletmenin tedarik zincirinde sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmek için aldığı önlemleri gösterir.

Çalışanlarla ilgili belgeler

İşletme, çalışanların işe alım süreci, iş sözleşmeleri, ücret ve çalışma saatleri gibi konularda belgeler sunmalıdır. Bu belgeler, BSCI uyum denetimlerinde işletmenin çalışan haklarına uygun davrandığını gösterir.

Yukarıdaki belgeler, işletmenin BSCI uyum denetimlerinde ihtiyaç duyacağı dokümantasyonun yalnızca bir kısmını oluşturur. İşletmenin, BSCI Code of Conduct gerekliliklerine uygun olmak için gerekli olan diğer belgeleri de sunması gerekebilir.

Bscı Sertifikası Nasıl Alınır?

BSCI sertifikası almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • BSCI’ye kayıt olunmalıdır. BSCI’ye kayıt olmak için işletmenin BSCI Code of Conduct (Davranış Kuralları) gerekliliklerini kabul etmesi ve kayıt formunu doldurması gerekmektedir.
 • İşletme, BSCI Code of Conduct gerekliliklerine uygunluğunu göstermek için bir BSCI uyum denetimi gerçekleştirmelidir. Bu denetim, işletmenin mevcut durumunu ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gerçekleştirilir.
 • İşletme, BSCI uyum denetimi sonucunda ortaya çıkan iyileştirme alanlarını ele almalı ve bir eylem planı oluşturmalıdır. Bu eylem planı, işletmenin BSCI Code of Conduct gerekliliklerine uygun hale gelmesini sağlamalıdır.
 • İşletme, BSCI uyum denetimi sonucunda belirlenen tarihlerde bir veya daha fazla denetim daha geçirmelidir. Bu denetimler, işletmenin BSCI Code of Conduct gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için gerçekleştirilir.
 • İşletme, BSCI uyum denetimlerini başarıyla geçtikten sonra BSCI sertifikası alabilir. BSCI sertifikası, işletmenin BSCI Code of Conduct gerekliliklerine uyduğunu ve tedarik zincirindeki insan hakları, çalışma koşulları ve çevre konularında iyileştirmeler yaptığını gösterir.
 • İşletme, BSCI sertifikasının geçerliliğini korumak için belirli aralıklarla BSCI uyum denetimlerine tabi tutulacaktır.

BSCI sertifikası almak için, işletme BSCI Code of Conduct gerekliliklerine uygun hale gelmeli ve BSCI uyum denetimlerini başarıyla geçmelidir. Sertifika, işletmenin tedarik zincirinde sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterir.

Bscı Standardı Belgelendirme İçin Gereklilikler Nelerdir?

BSCI standardı belgelendirme için gereklilikler şunlardır:

 • İlk adım, BSCI’ye kayıt olmaktır. Bu, BSCI’nin web sitesindeki kayıt formunu doldurarak yapılabilir.
 • İşletme, BSCI’nin Code of Conduct (Davranış Kuralları) gerekliliklerini yerine getiriyor olmalıdır. Bu, çalışanların hakları, sağlık ve güvenlik, çalışma saatleri, ücretler, çevre koruma ve işyeri koşullarını içeren bir dizi sosyal ve çevresel kriteri içerir.
 • İşletme, BSCI’nin gerekliliklerini yerine getirmek için bir eylem planı oluşturmalıdır. Bu eylem planı, işletmenin mevcut durumunu, iyileştirme alanlarını ve bunların nasıl ele alınacağını belirlemelidir.
 • İşletme, bir BSCI uyum denetimi gerçekleştirmelidir. Bu denetim, işletmenin BSCI gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için gerçekleştirilir.
 • Denetim sonucunda, işletmenin BSCI gerekliliklerini ne kadar başarıyla yerine getirdiği ve hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiği belirlenir.
 • İşletme, BSCI gerekliliklerini yerine getirdiğini kanıtlamak için bir sertifika almalıdır. Bu sertifika, işletmenin BSCI standartlarına uyduğunu ve tedarik zincirindeki insan hakları, çalışma koşulları ve çevre konularında iyileştirmeler yaptığını gösterir.
 • İşletme, belirli aralıklarla BSCI uyum denetimlerine tabi tutulacaktır. Bu denetimler, işletmenin BSCI standartlarına uygunluğunu sürdürdüğünü ve iyileştirmeler yaptığını kontrol etmek için gerçekleştirilir.

Bscı Standardı Amacı Nedir?

BSCI standardı, tedarik zinciri yönetiminde insan hakları, çalışma koşulları ve çevre konularında iyileştirmeler yapmayı amaçlayan bir standardıdır. BSCI’nin ana amacı, işletmelerin üretim süreçlerinde insan haklarına saygı göstermelerini sağlamak, işçilerin haklarını korumak ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmektir.

BSCI standardı, birçok Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren perakende şirketi ve ihracatçı tarafından desteklenmektedir. BSCI sertifikası, işletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için bir dizi uygulama rehberi, denetim araçları ve eğitim materyalleri sağlar.

BSCI belgesi, işletmelerin işçi haklarına saygı göstermelerini, işçi sağlığı ve güvenliği konularında önlemler almalarını, çalışma saatlerini ve ücretleri belirlemelerini, çocuk işçiliğini önlemelerini ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmelerini sağlar. BSCI standardı, işletmelerin bu konularda uyum sağlamalarını ve performanslarını düzenli olarak denetlenmelerini gerektirir.

BSCI standardı, işletmelerin sadece yasal gereksinimleri yerine getirmelerini değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerini de teşvik eder. Bu sayede, tedarik zincirindeki işletmeler, ürünlerini insan haklarına saygılı bir şekilde üretirken, çevre dostu uygulamaları da teşvik ederek sürdürülebilir bir gelecek için çalışırlar.